Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/494

Denne siden er ikke korrekturlest


1.YNGnAC1. HEHHEn. 483 og tarvelig vei med stigning indtil l: 5 og“ bredde 2.5 m.; den benyttes bl. a. som kirkevei af det østenfor fjorden liggende di- strikt. Længde 1.8 km. 4. Fra kirken (bygdevei nr. 2) vestover til Nautland; bredde 2.5 m., største stigning ca. l:8; længde 3.4 km. — 5. Sidelinje fra sidstnævnte vei ved Espeland ned til Vigen: benyttes bl. a. som kirkevei af øbefolkningen udenfor. Bredde 2.5 m., stigning ca. 1: 9, længde 1.3 km. Den samlede længde af Spind herreds bygdeveie bliver saa- ledes 1().4 km. Spind herred var i l899 delt i 8 skolekredse med 205 undervisningsberettigede børn, 4 lærere, l lærerinde. l.yngdal her-red. Ixy“ǫaɔz hm-ed (38O.24 km.2, 1 1891 5051“indbyggere î 19OO 4 521— indbyggere) udgjør Lyngdal præsteøeld, bestaaende af Aa hovedsogn, Austa(l sogn og Kvaas sogn. Det er et lensm-andsdistrikt og et thinglag. Lyngdals gamle navn var Lygnudalr. Austads gamle navn var .4lvisstaðir.— Aa Sogns gamle navn var J sökn. Lyngdal herred ligger paa begge sider af Lyngdalselven, ved bunden af Ly-ngdalsfjorden og naar paa halvøen mellem Ros— og Grønsfjord ud til havet. Lyngdal hovedkirke (Aa kirke) ligger under nordlig bredde 59C’ 19‘ 3“ og under længde vest for Kristiania meridia11 3Ô 37‘ 34“. Lyngdal herreds største udstrækning fra nord til syd er 36.4 km. og fra øst til vest 23.8 km. Lyngdal herred omgives af Heri-ed, Fede, Liknes, Hægc:— bostad, Nordre Undal og Sønd)—e (ÏIld(IZ herreder. Mod syd grændser det til havet. “ Af herredets samlede areal, 380.2 km.=’, er 375.7 km.* fastland.