Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/498

Denne siden er ikke korrekturlest


I.YNGDAL HERRED. 48“Y H. o. h. Km.9 i men-r. Del af vand øst for Gauksdal fjeld (Nedre Espedalsvatn) .... O.2 Heldevatn ....... —. l Del af Glugvatn . . 0.“1 Klevvatn .... . 0.3 Eidslandsvatn . . . O.2 Braadlandsvatn .... . O.2 Vand ved Vassland . . . ().2 2l5.5 Vand nord for Eigeland. . . O.3 Del af Hesvatn .... . 0.2 Aamlivatn .... . O.2 Lyngdalselven .... . 0.5 Vand syd for Hagestad . . . O.2 Trallandsvatn .... . ().1 Vand ved Eigela11d . . O.:3 Vand syd for Madland . . . 0.6 Hagevatn ved Kvelland . . .. O.1 Vand nord for Flate11 . . O.3 Vand øst for Nes . . . . O.4 Del af Gaaselandsvatn . . O.2 89 smaavande ....... 3.3 Samlet areal af ferskvand . 10.7 Et vand paa østheien, der kaldes Grubbevatn, har udløb i begge ender. Bellandsvatn i Austa-d sogn har til1øb og udløb i samme bæk. I Lyngdal herreds vande og elve er laks, ørret, aal og til- dels røyr. I Lyngdalselven gaar laksen op til Kvaasfossen, hvor et stort fjeldstykke, der ligger tvers over elven, hindrer dens videre gang. K yst. I Lyngdal herred gaar Grøn.qfior(l med dens fort- sættelse LeHejjord, Rosjjord og Lyngdal.sËflor(l langt ind —i herredet. Grønsjjord danner paa en længde af ca. 11 km. Lyngdalɔ herreds østgrændse; ved det smale, i Søndre Undal herred lig- gende Jaasun(l staar denne fjord i forbindelse med Lenej)ord, hvis inderste del paa en Strækning af ca 4 km. støder til Lyng- dal herred. G “ V Grønsfjord er dyb og temmelig ren, men har faa anker- pladse. “ Disse er: Hundingsland-9vigen, en god liden havn for 3 a 4 fartøier med ll m. vand.