Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/505

Denne siden er ikke korrekturlest


494 LI8’I’ER OG nAN1)A1.S .mT. del er mere ukjendelig og tilb1andet en stor mængde kratrester og en del større rodstubber. Ved bunden er et lag dynd. Paa en liden fjeldafsats nord for tjernet og nogle meter høiere end dette ligger ogsaa en myr, maaske 5O ar stor; den har bjønskjægtorv paa skogmy1—. Dybden er tilsammen l-2 m. Fiskeri. Ved kysten fiskes torsk, sei og makrel samt hummer. De sædvanlige redskaber er haandsnøre, garn og ruser samt teiner. Hjemmefisket er af betydning for kystboerne. Det samlede udbytte af fiskerierne i Lyngda1 herred: dal heri-ed. xÞ 1895 10548 1896 10920 1897 6530 1898 9760 1899 13050 190O 8636 Udbytte af makrelfisket i Lyngdal herred: Kr. 1895 . . . . 256 l89ö . . 32O 1897 . 220 1898 . . 34O 1899 . . 750 190O . . . . . . . . . — Udbytte af laks— og sjøørretfisket i sjøen 1 Lxng Kr. l895 1237 1896 l60O l897 1690 1898 —1460 l899 182O 190O 2430 Udbytte af hummerfangsten i Lyngdal herred En 1895 5755 1896 5000 l897 110O 1898 516O 1899 96OO 1900 5406