Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/510

Denne siden er ikke korrekturlest


l.YNGDAI. HI—2RRI—2D. 499 Nygaard og Elverhøi (4.20 og 3.85) (Elverbøi er en parcel af præstegaarden), tilsammen af skyld 7.55 mark. Husdyrboldi 189l var: 8 storfæ. Udsæd“i 189O var: 3 bl. hav-re til grønfoder, 4 bl. poteter, 15 kg. græsfø. l ar anvendtes til kjøkkenbavevækster. Til gaarden hører 2 busmandspladse, Monen og Steinbergaasen, med busdyrbold i 1891 af 2 kjør, 4 faar, 8 bøns og udsæd i 189O af 2 bl. havre, 9.60 bl. poteter. Bring.sjordnes, gaa-rdnavn Bring.sjo)—d. angives med en skyld af 4.0Ö mark. Hus(lyrbold i 1891 var: 1 best, 7 storfæ, 3 faar„ 7 høns. Udsæd i 189O var: 2.4 bl. rug, 1.6 bl. havre, 8 bl. poteter. 0.16 ar anvendtes til kjøkkenbavevækster. Bring.sjord, 2 særskilt skyldsatte par-celler, af skyld 4.39 mark. For to brugere angives: Husdyrhold i 1891 var: 1 best, 5 stor- fæ, l faa-r, l bøne. Udsæd i 189O var: 0.4 bl. “rug, 3.6 bl. havre, 9.6 bl. poteter. l ar anvendtes til kjøkkenbavevækster. 1ste januar 1891 bavdes ber 2 2—bjulede arbeidskjærrer. En stor del af gaardens jorder ligger paa det saakaldte Brings- jordnes, der dannes af Sto1—elven og Møskaa, og som ved en dæm- ning eller bro af jord, kong Brings bro kaldet, forenes med gaarden. Paa gaardens grund er mange, tildels anselige gravhauge. Til gaarden er laksefiske i Storelven og Møskaa. Møskeland, af skyld 5.99 mark. Husdyrbold i 1891 var: 1 best, 1O storfæ, 6 faar, 2 høns. Udsæd i 189O var: 0.4O bl. rug, 4.2O bl. blandkorn, O.64 bl. havre, 7.08 bl. poteter. O.13 ar anvendtes til g11lerødder og 0.13 ar til næper. 1ste januar l89l bavdes ber 2 2—bjulede arbeidskjærrer. Mas-keland med KoddehZjær, af skyld 4.58 mark. Husdyrbold i l891 var: 1 best, 4 storfæ, 6 faar. Udsæd i 189O var: 0.35 bl. rug, 2.44 bl. blandkorn, 1.05 bl. havre, 4.80 bl. poteter. 0.03 ar anvendtes til gulerødder, 0.14 ar til næper, 0.08 ar til kjøkken- haveviBkster. 1ste januar 1891 bavdes her 2 2—bjulede arbeids- kjærren .1larnes, 2 særskilt skyldsatte parceller, af skyld 8.6O mark. Husdyrhold i 1891 var: 2 heste, 14 storfæ, 6 faar, 2 svin, 17 høns. Udsæd i 1890 var: 2 bl. rug, 1.2ö bl. byg, 12 bl. havre, 30 bl. poteter, 60 kg. græsfrø. 0.3 ar anvendtes til gulerødder og 0.2 ar til kjøkkenbavevækster. 1ste januar-1891 bavdes ber 5 2—bjulede arbeidskjærrer og 1 høstemaskine for slaat og skur. Til gaarden hører l husmandsplads med bus(lyrbold: 2 kjør, l kalv, 4 faar, 3 høns og udsæd: O.2O bl. byg, O.8O bl. havre, 3 hl. poteter. Aarnes, af skyld 4.3O mark. Husdyrhold i 1891 var: 1 hest, 6 storfæ, 8 faar, 2 høns. Udsædi l89O var: O.6O bl. rug, 0.25 bl. byg, 6.5 bl. poteter. 0.5 ar anvendtes til gulerødder og 0.3