Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/512

Denne siden er ikke korrekturlest


LYNGDAl. HERRED. 501 12 storfæ, 4 faar. Udsæd i 189O var: O.7O bl. rug, 3.60 bl. bavre, 6.40 bl. poteter. 0.12 ar anvendtes til gulerødder, 0.08 ar til næper og 0.04 ar til kjøkkenbavevækster. 1ste januar 1891 havdes her 2 2—bjulede arbeidskjærrer og l bøstemaskine for slaat og skur. Til gaarden hører —1 husmandsplads, Kvaavigmoen, med 3 bøns samt i udsæd: O.î1O bl. bavre, 1.9O bl. poteter. Kvaavig, af skyld 5.68 mark. Husdyrhold i 1891 var: 2 heste, 6 storfæ, 7 faar, 9 bøns, 5 bikuber. Udsæd i 189O var: O.7O bl. rug, O.7O bl. byg, G bl. bavre, lO bl. poteter, l5 kg. græsfrø. 5 ar anvendtes til næper. 1ste januar 1891 havdes ber 2 2— hjulede arbeidskjærrer og l bøstemaskine for slaat og skur. Til gaarden hører efter opgaverne 2 husmandspladse med l ko og 3 faar, samt udsæd: O.60 bl. bavre, 5.8O bl. poteter. 0.04 ar anvendtes til gulerødder og 0.04 ar til næper. Kvaa:;ig, 2 parceller og en parcel af Aasen (O.56), af skyld 4.04 mark. Husdyrbold i 1891 var: l hest, 7 storfæ, 5 faar. Udsædi189O var: O.7O bl. rug, O.2O bl. byg, 3.8O bl. havre, 8.4O bl. poteter, 7.5 kg. græsfrø. 0.08 ar anvendtes til gulerødder, 0.08 ar til næper og 0.08 ar til kjøkkenbavevækster. 1ste januar l891 havdes ber 2 2—bjulede arbeidskjærrer. Til gaarden hører l busmandsplads, Kvaavigmoen, med 1 ko og 1 faar, samt udsæd: O.80 bl. havre og 3 bl. poteter, 0.05 ar anvendtes til kjøkkenbavevækster. Skomrag, indre, udtales Skaammra, af skyld 5.04 mark. Hus- dyrhold i 1891 var: 5 storfæ, 11 faar, 1 svin, 8 høns. Udsæd i 189O var: O.7O bl. rug, 3 bl. bavre, 4.8O bl. poteter. 0.12 ar anvendtes til gulerødder, 0.12 ar til næper og 0.12 ar til kjøkken- havevækster. Til gaarden hører 1 busmandsplads med 2 faar og 1 høne og udsæd: O.80 bl. havre, 2.8O bl. poteter, 0.08 ar an- vendtes til gulerødder. EiaaS—land, skrives almindelig Eiesl(md, 4 særskilt skyldsatte parceller, af skyld 4.92 mark. Husdyrboldi 189l var: 1 hest, 13 storfæ, 8 faar. Udsæd i 1890 var: 2.10 bl. byg, 1.40 bl. havre, 9.8O bl. poteter. 1ste januar l89l havdes ber l 2—bjulet ar- beidskjærre. Eiaasland, se foregaaende, 2 parceller af skyld 4.25 mark. Husdyrbold i 1891 var: l best, 5 kjør, 3 kalve, lO faar, l svin, 3 høns. Udsæd i 189O var: 2.10 bl. byg, 0.30 bl. bavre, 7 bl. poteter. 1ste januar 1891 bavdes ber 1 2—bjulet arbeids- kjærre. I Kvaas sogn: V(emestad, skrives almindelig lZ’(‘mmestad, l‘’emesfa(I, .2 parceller, af samlet skyld 4.39 mark. Husdyrbold i 189l var: 2 beste, 10 storfæ, 6 faar, 2 høns. Udsæd i l89O var: 3 bl. byg, 2.5 bl.