Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/52

Denne siden er ikke korrekturlest


KRISTIANSAND BY. 43 Fortegnelse over legater og Stiftelser i Kristiansand.— (Fortsat.) K i i K i K iKap1ta1. i Benævnelse Hvortil anvendes i K i Naar. Kr. Caroline og Margrethe Justs HusIy til tra;8ngende, 1,1W’1 O1. 14:341.—m asy1; en fast eiendom deri ugifte kvinden “ indbefattet ....... Edvard Dah1s legat .... Renterne anvendes til ’,’1 01. 15 466.c:ɔ Postmester Heyerdahls 1egat børneasy1er. Søren Christensens legat . . Renterne uddeles til ö 1x’V1 02. 20 13O.0o Selskaber og jbreninger.— enker af borgen-standen, “ som har uforsørge(le børn og ikke nyder un- der-støttelse af fattig- X—senet. Kristiansand handelsforening. Kristianssand handelsstandS under-støttelsesforening. Kristianssand sjømandsforening. Kristian- sand haandværkerforening. Kristiansand haandværks— og industri- forening. Kristianssand arbeiderforening. Kristiansand arbeider- akademi. Kristiansand arbeidersamfund. Kristianssand stuerlag. Arbeiderforeningen «Fremad». Skoarbeidernes fagforening. Bager- svendenes fag-forening. Typografernes forening. MalersVendenes fagforening. Arbeidsmændenes forening «Vaarbud». Brygge- arbeidernes forening. Bestillingsmændenes forening. Kristian- sand kooperative se1skab. Totalafho1dsforeningen. Turnforeningen. Kristiansand sky-tterlag. Kristiansand seilforening. Kristiansand ski— og skøiteklub «Oddersjaa». Kristiansand og oplands turist- forening. Kristiansand byselskab. Hnsflidsforeningen. Kristian- sand og omegns ]andboforening. Fiskeriselskabet for Kristiansand og omegn. Klubselskabet «Foreningen». Kristiansands dramatiske selskab. Kunstfo1—eningen. Lægeforeningen. Lærerforeningen. Den militære forening. Underofficersforeningen. F orsvarsforeningen. Huseierforeningen. Diskussionsforeningen. Diakonisseforeningen. Foreningen til trængende barse1kvinders understøttelse. Industri- foreningen. Handelsstandens sangforening. Haandværkernes sang- forening. Arbeidernes sangforening. Kristiansand ungdomslag. Kristianssand footbalk1ub. Ynglingeforeningen. Venstreforeningen. Den frisindede klub. Grundlovsforeningen. Yngre konservatives forening. Goodtemplarloge «Hichmann». Goodtemplar1oge «Ba1les minde». Arbeiderforeningens sygekasse. Arbeidersamfundets syge- kasse. Haandværkernes aldershjem. Sjømandsforeningens alders- hjem. Musikforeningen.