Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/521

Denne siden er ikke korrekturlest


5lO LIS’I’ER 0G MANDALS AMT. 4. Fra daleveien ved Vegge bygdevei i nordvestlig retning om Gjeitlesta(l til Stuestøl. Den bro (indklædt sprængværksbro af træ), som forbinder denne vei med daleveien, vedligeholdes kun for privat regning. Veibredde 2.5 m. Lang Opstigning fra dal- bunden med ca. 1:8. Længde 2.2 km. 5. Fra daleveien ved Væmesfad lignende vei vestover til Ba-aadl(m(l; ligeledes med privat bro over Lyngdalselven. Vei- bredde 2.5 m., stigning ca. 1:7 og længde 6 km. 6. Sidelinje fra sidstnævnte vei nordover til Hestad, med tilsvarende bredde og stigningsforhold. Længde l.6 km. 7. Fra daleveien ved Væmestad bygdevei østover til Marke- l(md og Gusc. Bredde 2.5 m., lang Opstigning med slyng 1:8 og længde 2 km. S. Gjennemgangsvei fra daleveien ved K1)aa-S kirke østover til Nordre Undal grændse ved Undeland, hvorfra fortsættes ned til lien-smo (kfr. bygdevei nr. 16 i Nordre Undal). Bredde 2.5 a 3 m., lang Opstigning med slyng ca. 1:8 og længde 6.7 km. 9. Fra den vestlandske hovedvei ved Bergsager bygdevei i sydøstlig retning om Madlan(l og Eiaasland til Auglands1.=atn, ikke langt fra Lenefjord. Bredde 2.5 m., opstigning fra dalbunden med l:8 og længde 6.8 km. 1O. Fra sidstnævnte vei ved Madland er 11nder oparbeidelse og skal i 1904 være fuldført en sidelinje sydover til Rauneland og Træland, nær Spangereid grændse. Bredde 2.5 m., største stigning 1:8 og længde 3.3 km. l1. Fra den vestlandske hovedvei ved Bergs bygdevei sydover til Agneje-st ved Rosfjorden, der er anløbssted for rutegaa-ende dampskibe Farsund-Kristiansand Veien, der er uden stigninger med en bredde af 3.2 à 4 m., kan betragtes som en sydlig fort- sættelse af daleveien (nr. 3) og er mere befærdet end nogen anden vei i Lyngdal, hvis væsentlige omsætning foregaar over Agne- fest. Den er 2.9 km. lang og skal være en af de ældste kjøre- veie i amtet. Fra .—1gnefest er under oparbeidelse og skal i 1903 være fuld- fort en fortsættelse af veien sydover langs Rosfjorden til Svenerig og derfra vestover-til Bruseland. Bredde 3.2 m., største stigning 1:8 og længde 3 km. Veiens samlede længde bliver derved 5.9 km. l2. Fra sidstnævnte vei sidelinje langs østre side af Ros- fjorden til Skomrag og videre sydover gjennem Austad sogn til ]‘1m(l(—gaar(l ved Grønsfjord (Austadveien). Bakket og daarlig vei med Opstigning forbi Skomrag ca. 1:6, bredde 2.5 å 3 m. og længde 13.4 km. l3. Fra sidstnævnte vei ovenfor Skom1—ag sidevei østover om 1i(4llcZ.&—t(1—(I til Spangereid grændse ved JWúZdZ(l)ld, hvorfra fort-sættes