Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/522

Denne siden er ikke korrekturlest


1.YNG1)A1. H1—:imP:1). 511 ned til G7’GIl8—Z707‘(Z(3Il (kfr. bygdevei nr. 7 i SpangereidÍ). Bredde 2.5 m., største stigning ca. 1:7 og længde 4.3 km. 14. Fra Ballesfad ved sidstnævnte vei en kort sidelinje syd- over til Spangereid grændse ved Gitlestein, hvorfra ligeledes fort- sættes til Grøns])orden (kfr. bygdevei nr. 6 i Spangereid). Bredde og stigningsforhold som foregaaende vei; længde 0.4 km. 15. Fra Hagesta(l paa Austadveien (nr. 12) sidelinje i syd- estlig retning om Aas og Birkeland til Æ]ble(lal ved Grønsfjorden. Bredde 2.5 m., lang opstigning om Aas med l:8, længde ca. G km. 16. Fra .4usta(l gaard ved bygdevei nr. 12 østover til gaar- den Skogen. Lidet befærdet vei med bredde 2.5 m., Opstigning med slyng 1:8 og længde 1.ö km. 17. Fra .4ustad gaard nær kirken gammel vei vestover til .4—ustadstrand ved Rosfjord, uden synderlig stigning, men kun 2 m. bred. Længde O.7 km. 18. Fra Varpet ved Austadveien forbindelsesvei østover om 28Ïe;land med;EbledaIsveien (nr. 15) ved Eirikstad. Bredde 2.5 m., største stigning ca. 1:7 og længde 2.6 km. 19. Fra Bell(md ved Austadveien strandvei vestover til Nor-dets brygge ved Rosfjorden. Bredde 2.5 m., stigning 1:8 og længde O.9 km. 2O. Fra den vestlandske hovedvei ved Fidje bygdevei langs vestre side af Lyngdalsfjorden ud til La-S—tad, hvorfra den Svinger ind paa heien til Meland og Ø1:stel(md. Veibredde 2.Ö m.; indtil Lastad (1.9 km.), hvor sagbrug og udskibningssted findes, har veien kun ubetydelige stigninger og benyttes meget, hvorimod den herfra stiger voldsomt op med ca. l:6. Samlet længde 6 km. Den samlede længde af Lyngdal herreds bygdeveie vil saa- ledes iberegnet dem, der for tiden endnu er under oparbeidelse, udgjøre 98.7 km. — Foruden de nævnte bygdeveisanlæg findes i Lyngdal herred endnu et par broanlæg, der er udført af Staten samtidig med Møskedalsveien (hovedvei nr. 3), men indtil videre vedligeholdes af kommunen som bygdeveisbroer. Disse er bro over J[øskaa ved Møskeland med 2 spænd (pladebærere af jern) a 13.5 m. længde og 2.6 m. kjerebredde og Pr(est-hølen lam over Lyngdalse1ven nordenfor Aa kirke med 2 fagværkspænd af jern a 19 m. længde og 2.6 m. kjørebredde. De to broer er foreløbig kun forbundne ved en privat gaard- vei, der ved1igeholdes af gaarden Bringsjord og forbinder Møske- dalsveien med daleveien (bygdevei nr. 3). Andre kj ørbare veie. Af private kjøreveie kan nævnes en 3 m. bred, men yderst slet vedligeholdt vei fra gaarden Hos- “fford ved Agnefestveien (bygdevei nr. 11) vestover til Kvaai-ig ved Spindsveien (hovedvei nr. 2). Ved Kvaavig findcS et af herredetS