Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/523

Denne siden er ikke korrekturlest


5I2 LISTER OG MANDALS AMT. faa sagbrug, hvorfor veien, der er uden stigninger, har været ad- skillig benyttet for hentning af materialer til det skogbare Austad sogn. Som en fortsættelse kan betragtes en markvei over de flade moer fra Kvaavig til Faret bro, hvilken dog lidet benyttes Fra hovedveien ved Kolevold skole nær Spind grændse fører en kort gaardvei over til østre Eigelandsstrand ved Spindfjorden. I mindre udstrækning fører desuden private veie til enkelte heiegaarde; de mere afsides beliggende af disse er dog saa uheldig stillede, at ikke faa af dem efterhvert lægges øde. Rideveiene i Lyngdal herred er oftest i maadelig for- fatning. Veien fra Svenevig om Aa-mdal til Farsund var før postvei til Farsund. Den gamle postvei gik fra Bergsagergaardene over heien om Rødland og Støle, under Stølsknipen ned til Lindli, hvorfra der færgedes over til Sandnes. Denne vei, der som postvei kun var ridbar, nedlagdes om- kring 182O. Endnu tidligere gik veien fra Lene forbi Grummedal og Haddeland og ned paa den nuværende vei ved Austad i Søndre Undal. Denne vei, der benyttedes indtil omkring 1790, var ikke engang ridbar, saa posten maatte bæres. Gaardene paa Kvaasdalens vestside er forenede ved ridevei. fra hvilken flere rideveie fører vestover til heiegaardene og videre til gaardene Føreland og Aakedal i Kvinesdalen og derfra videre til Liknes kirke. Gjennem Møskedal fører en taalelig ridevei til Heldevatn og videre til Kvinesdal. Aa hovedsogn var i l899 delt i 17 skolekredse med 493 undervisningsberettigede børn, 7 lærere, 2 lærerinder. Austad sogn var i 1899 delt i 9 skolekredse med 224 undervisningsberettigede børn, 4 lærere Kvaas sogn var i 1899 delt i 6 skolekredse med 88 undervisningsberettigede børn, 3 lærere. l-lægebostad heri-ed. H(egebostad herred (46l.59 km.2, i 1891 2125 indbygge1’6ɔ i l900 1990 indbyggere) udgjør Hægebostad pr(esfexeld, bestaaende af Hægebostad sogn og Eiken sogn-. Det er et l(Þnsmandsdistrikt og et thinglag.