Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/526

Denne siden er ikke korrekturlest


c H.1P:oEBosTAn Hr-:m1En. 515 i Hægebostad og Kvinesdal var a1mindelig, at man sved mosen og lyngen for at befordre græsvæksten. Laukrodalen er et ca. 9 km. langt dalføre i Kvinesheia; den udmunder i Lyngdalen lidt syd for Lygne. Det begynder ved Seslevatn mellem Heddestølfjeld og Rossefjeld og gaar i syd- ost. Laukrodalen er temmelig tæt bebygget, navnlig omkring Lautjern, hvor en hel del gaarde ligger samlet som i en liden landsby. Fjeldtoppe paa Kvinesheia er: Blaabjerg, Heddestølffeld (paa a-mtskartet kaldt Hætta‘), Rosse)jeld, Krøgleheia, ‘S‘tol.sjjeld, Aarsvold, Fuger-hei, Vardehei, Høgehei, GaukdalsjÍjeld (det trigonometriske punkt Gustav-ia), 627.5 m., Ose))eld ligger i vinkelen mellem Lyngdalen og Laukrodalen og er steilt mod syd og øst. Østsiden af de nord for Osefjeld liggende fjelde styrter sig steilt ned mod Lygne. Fjeldene øst for Lygnas dalføre er i det hele lavere end Kvinesheia, og landet er mindre sønderskaaret, høiden over havet tiltager mod nord, overfladen danner skraanende aasrygge, tildels med steile sider; ogsaa her er der endel mindre dal- fører. Jordbunden og beiterne er her bedre end paa Kvinesheia. I de lavere dele er der i regelen naaleskog, høiere op i for- sænkningerne er der løvskog hist og her; de høiere fjelde er be- vokset med lyng og mos. Paa Lygnes østside ligger Gletnedalen, skilt fra hoveddalen ved et høidedrag, hvor Steinslandsheia er den høieste top. Dette lille dalføre er ca. 6 km. langt og godt bebygget. I den nordre del ligger det temmelig betydelige Gletnevatn. Paa fjeldet mellem Lyngdalen og Undalen er der ingen tinder med større høide. De betydeligste er Verdalsknuten, Ørneknuten og KrokUernsknuten, Svaahom, Svarthom og Kjedlandshei, de to sidste paa grændsen mod Grindum. Undalselvens dalføre eller, som det heder i Hægebostad herred, Vei-dalen, er fortsættelse af Ørevatns dalføre i Aaseral og gaar sydlig ind i Grindum under navn af Vaardalm. Det er et trang-t, med løvskog bevokset da-lføre, har steile sider, men har nogle gaarde — Fjeldet paa Verdalens østside har i Hægebostad herred i det væsentligste samme karakter som fjeldet paa denne dale veStside. Tveraasknutm ligger paa grændsen mod Grindum herred. Det faste fjeld i Hægebostad bestaar af gammel granit, naar undtages en liden del aller sydligst, hvor der er gneis. Saa er der nogle grusudfyldninger i dalen nordlig-t og sydligt for Lygne.