Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/542

Denne siden er ikke korrekturlest


F.1oT1.AN1) HEHBE1). 53I Fjotland heri-ed. IVÎjotl(md herred (489.05 km.2,i l89l 1063 indbyggere i 1900) 977) udgjør F)otlan(l præste(flel(l og sogn med ÂÏ6’tZ(lM(ZS]2(;’—9 kapel. Det er et lensmands(listrikt og et thi12glag. F jotland har sandsynligvis oprindelig lydt Ejösland eller þjösa-. l(m(l af j)ös, fjøs; det er dog muligt at forklare Fjotland af et elvenavn FO“öta (den hurtige), og det gamle navn har i saa til- fælde været FØötuland. . Fjotland herred ligger paa begge sider af KVina og er et indlandsherred. Fjotland hovedki rke ligger under nordlig bredde 58Ô 3l‘ 48“ og under længde vest for Kristiania meridian 3Ö 43‘ 3O“. Herredets største udstrækning fra nord til syd er 43.4 km. og fra øst til vest 19.6 km. Fjotland herred omgives af Aa-9eral, Bygl(m(l, Sire(lalm, Bakke, Gyl(m(l, Liknes og H(egebosta(l heri-eder. Af herredets samlede areal, 489.1 km.2, er 489.0 km.“Z fastland. I herredet er nogle øer: Øer i Fjotlandsvatn . ().O3 Øer i Galdalsvatn . . 0.04 Samlet area1 af øer .... O.1 Fjotland herred er et stort, temmelig høitligge11de herred om- kring Kvinas og dens bie1ves dalfører, hvorhos det fortsætter mod nord med en fjeldstrækning helt til grændsen mod Bygland i Nedenes amt. Det er en fjeldbygd med temmelig høitliggende bebygning, men med adskillig skog. Fjotland herred er delt ved Kvina og videre ved .4ustødle- c‘lren, Knabeelven og ved Ixilleaaens dalføre (()stredal). I Fjotland ligger de høieste toppe i herredets nordlige og nordøstlige del. Landet sænker sig mod syd og sydvest. Der er mange toppe skilt ved dale. De betydeligste dale i den nordre del er Az1stø(lledal, der gaar fra sydvest mod nordøst og er en høitliggende, trang fjeld- dal med endel sætre.