Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/547

Denne siden er ikke korrekturlest


536 1.1STEB OG MAN1)A1.s AmT. Korn dyrkes lige op til Knaben. Det er byg og havre, mest blandkorn; poteterne er gode. Ingen del af herredet er udsat for frost paa kornet. For omtrent en mandsalder tilbage hændte det, at kornhøsten paa grund af frost kunde blive daarlig, men i den senere tid har man her ikke været udsat for dette. — Herredstyrelsen har anslaaet værdien af l maal jord til 180 kr. og omkostningerne ved rydningen af samme til 65 kr. Større udyrkede strækninger findes overalt i herredet. Stræk- ninger særskilt egnede til dyrkning er i østre dal og nederste del af herredet G‘rønnesmonm, dele af gaardene Eiaasland, Mygland og præstegaar(len, i vestre dal og øvre del af herredet dele af gaardene Ri.s“nes og KIeaben. Hjemmehavnene er fuldt tilstrækkelige ‘ Gode og vidtstrakte fjeldbeiter og fjeldslaatter har de øverste, nordligste gaarde i herredet, som Lindej)el(l, Gunsteinslien, .Vetland, Haaland, Risnes og Knaben. Den sidstnævnte gaard, der har kun 6 opsiddere, har etc fladeindhold af flere hundrede kvadratkilometer. Kreaturhold samt fjærkræ i Fjotland herred: . 1891. ’ l900. Heste . . . 78 81 Storfæ . . 936 742 Faar . . 1377 l02l Gjeter . . 1 043 l 151 Svin . . 2l 21 Høns . . . 24O 330 A—Jnder . . 2 —- Kalkuner. . —— 5 Bikuber ....... 2 — Det stedegne kvæg (lyngdalskvæget) er gjerne blandet med telemarkskvæget, hvilken blanding man finder heldig. Sauerne er dels cheviot, dels den gamle race. De bruger endnu at spinde og væve i Fjotland. Gjeter holdes paa nogle steder, hvor der ystes, saaledes paa Sørli og L“ind(:f)eld. Der sælges mange kjør, faar og gjeter, men der kjøbes heste for bygdens forsyning. Salg af hornkvæg er tiltaget. Svineholdet er ogsaa tiltaget noget, og der sælges endel svin- Salg af kjød og flesk er af betydning Melkeproduktionen er tiltaget meget, men der sælges lidet- melk; Salg af Smør er af megen betydning-, ligeledes af ost; der sælges ikke uld.