Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/557

Denne siden er ikke korrekturlest


546 1.1STEB OG 1æ1AN1)A1.S AMT. gjennem Lygnadal i Hægebostad herred. Denne vei var før kirke- vei til Eiken kirke. 3. Bygdevei til Fjotland kirke fortsættes som rodelagt rider-ei over til KvinaS dalføre og derpaa langs dettes østside til Kuaben gaar-d. Fra Fjotland kirke er en steil Opstigning til heien, men for- øvrigt er denne vei taalelig god. 4. Ridevei fører fra Veggeland til Haddeland og derfra syd- over forbi Veggelandss(eteren ind i Kvinesdal. 5. Vei fra Eiaaslan-d over Spillebrok til Ejotland kirke fører over temmelig jevnt terræn; mellem Spillebrok og Fjotland kirke er en bro over Lilleaa. 6. Vei fra Fjotland kirke over 2lfiova1n ind i Hægebostad herred over fjotlændingernes ældste kirkevei til Eiken kirke. 7. Vei gaar fra Holland kirke til gaarden E—ftesføl. 8. Vei fra Galdal over I—[øi(lal til bygdeveien ved Aamlands- vatn med sidevei over Valdro til bygdeveien ved Haddeland. 9. Ridevei gaar fra Nedre Kvinlog vestover til Gyland kirke. hvor den støder til bygdeveien fra Flekkefjord. 10. Ridevei gaar fra Ejotlan-d gaard vestover til øvre Kvinlog og videre til Kraakeland og som fodsti til Gyland kirke. 11. Ridevei fra Horn-e til Røinebueu. 12. Ridevei fra Eigeland til Selan(I fortsættes som fodsti over til Siredalsvatn. 13. I Kvinas dalføre fører ogsaa ridevei paa elvens vestSide fra gaarden Lindefleld om Risnes til Dy-rli. Denne vei er stykkevis ganske god, men forsvinder paa andre steder næsten ganske. Fra Dyrli fortsætter den som fodsti og vestligst ridevei til Siredalen. 14. Fra Knaben fører vei til Haaland og derfra mod vest paa sydsiden af Haavefjeld til rider-eien paa Kvinas østside. 15. Fra ]1’naber: fører en ridevei ret østover til Kuapereisa og videre langs Skjerka ind i Aasen-al. Veien er kun en gangsti, men befares undertiden med kløv. 16. Fra nr. 15 ved Knaben fører en fodsti mod nord over Nys(eter og Veneli til Knabeneset, hvor der sættes over Kvina, og hvorfra fører ridevei over til Siredalen. 17. Fra nr. 15 lidt vest for Knabesæter fører endelig en taalelig ridevei gjennem I—[økreskaret og ved Sandlonlægeret ind i Aaseral herred. Rideveiene i Fjotland herreds nordre del har størst betyd- ning som drifteveie. Fjotland herred var i 1899 delt i 8 skolekredse med 181 undervisningsberettigede børn, 4 1ærere, 2 lærerinder.