Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/565

Denne siden er ikke korrekturlest


ðð4 LISTER OG MANDALS AMT. Fiskerier. Ved kysten drives noget fiske af laks, ørret og de sædvanlige saltvandsfiske, aal, brisling, krabbe, hummer m. m. I—ljemmefisket er af vigtighed, og en del af kystbefolkningen har fiskeriet som sin hovednæringsdrift. Det samlede udbytte af fiskerierne i Liknes og Fede herreder: 1895 . 1896 . l897 . 1898 . 1899 . 190O ....... . Dette udbytte er altsammen laks, naar 1895, som er opført under andre fiskerier. Risaaens tr(e1:are-fab-rik ligger i herredet. Kr. “1 588 1 29O 745 260 700 1 28O undtages 250 kr. i 19 personer drev ved udgangen af aaret 19O0 land handel efter bevilling eller handelsbrev. De vigtigste handelssteder er Øie, Liknes, Aamot og Lille- l1IO(’)l . Li knes kreaturforsikringsselskab traadte i virksom- hed 1886. Forsikringssum pr. 3lte december 190O var 12 O8O kr. Liknes landboforening begyndte 1882; dens formaal er jordbrugets og kvægavlens fremme. Medlemmernes antal ved udgangen af aaret 190O var 91. L i k n e s s p a r e b a n k havde i 190O en forvaltningskapital af 32ö198 kr., hvoraf var formue 35 045 kr. I Liknes herred er p o s t a n s t al t e r n e Liknes og O—iestran(lm. Der er ingen telegraf— eller rigstelefonstationeri Liknes herred, men der er privattelefon. Husansamling i Liknes herred er der ved Øie s1randsted. Antal beboede huse og hjemmehørende folkemængde er før omtalt, bind I, pag. 219. Bebygning. Den t-ættest bebyggede del af Liknes herYPð er Kvinesda1en.