Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/568

Denne siden er ikke korrekturlest


1.11(NES HP:RBH1). 557 heste, 18 storfæ, 1 svin, 34 høns. Udsæd i 189O var: 1.5O bl. byg, 32 hl. havre, 7O hl. poteter, 1OO kg. græsfrø. 40 ar an- vendtes til andre rodfrugter end poteter og 1 ar til kjøkkenhave- Væksten 1ste januar 1891 havdes her 2 4—hjulede arbeidsvogne, 5 2—hjulede arbeidskjærrer og 1 slaamaskine. Til gaarden hører l husmandsplads med husdyrhold af 1 ko og 1 høne og udsæd af 1 hl. havre og 7 hl. poteter. ’ Øie, ytre, 2 parceller med en parcel af Øie, øvre (1.18), af samlet skyld 3.37 mark. ()ie, ytre, 6 paceller med en parcel af Lauvaas, af samlet skyld 3.3Ö mark. Linland, udtales Leinland, 3 parceller, af skyld 4.93 mark. Husdyrhold i 1891 var: 2 heste, 7 storfæ, 11 faar, 1 svin, 2 høns. Udsæd i 189O var: O.75 hl. byg, 5.50 hl. havre, 8 hl. poteter. 1ste januar 1891 havdes her 3 2—hjuledearbeidskjærrer. Eigeland, ytre, af skyld 3.63 mark. Husdyrho1d i 1891 var: l hest, 5 storfæ, 15 faar, 3 høns. Udsæd i 189O var: O.2O hl. rug, O.7O hl. byg, 4 hl. havre, 8 hl. poteter. 1ste januar 1891 hav-des her 3 2—hjulede arbeidskjærrer. Eigelan(l, ytre, af skyld 3.61 mark. Husdyrhold i 1891 var: 1 hest, 6 storfæ, 1O faar, 3 høns. Udsæd i 1890 var: O.7O hl. byg, 4 hl. ha-vre, 8 hl. poteter. 1ste januar l891 havdes her 2 2—hjulede arbeidskjærrer. Eigeland, ytre, af skyld 3.63 mark. Husdyrhold i 1891 var: l hest, 6 storfæ, 13 faar, 1 svin, 2 høns. Udsæd i 189O var: 0.1O hl. rug, 1 hl. byg, 5 hl. havre, lO hl. poteter. 1ste januar l891 havdes her 4 2—hjulede arbeidskjærrer. Eigelan(l, ytre, af skyld 4.10 mark. Husdyrho1d i 1891 var: l hest, 7 storfæ, 14 faar, 1 sVin, 2 høns. Udsæd i 189O var: 0.35 hl. rug, O.75 hl. byg, 4 hl. havre, 9 hl. poteter. 1ste januar 1891 havdes her 2 2—hjulede arbeidskjærrer. I l292 tilhørte gaarden Ytre Egeland ridderen Thorvald Thoressøn, en i datiden ret fremtrædende mand, som havde faaet denne gaard ved giftermaal med jomfru (altsaa en høibyr- dig dame) Sigrid 0lavsdatter. Gullestad med Liknes og en parcel af Kna-rvestøl, af skyld 6.44 mark. Husdyrho1d i 1891 var: 1 hest, 5 storfæ, 7 faar, 1 høne. Udsæd i 1890 var: 1 hl. byg, 4.5O hl. havre, 6 hl. po- teter. 1ste januar 189l hav-des her 4 2—hjulede arbeidskjærrer. I l568 omtales en Anders Gullestad som «Kg1. Majestæts 0mbudsmand over Lister Len». ’ Gullesta(l og Kaar-r)estøl, af skyld 3.61 mark. Husdyrhold i l891 var: 2 storfæ, G faar, 2 høns. Udsæd i 189O var: O.7O hl. byg, 2 hl. havre, 5 hl. poteter. 1ste januar 1891 havdes her 2 2—hjulede arbeidskjærrer.