Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/57

Denne siden er ikke korrekturlestL1STER 0G MANI)ALS AMT. Læder . 13 520 kg. Trælast . 65191 tylvter Træmasse, vaad . . . 2 354 130 kg. Dreiede trævare1=. . . 20 O6O m.9 Ekebark. 4O OOO kg. C Pakpapir . . . . . 3 592 910 » Træpap . . . . 524 450 » Feldspat . . . . 5 509 350 » Huggen sten ...... 20O 600 » De v1gtigste indførselsartikler i Kristiausand var i 19O0 Kjød. . 543 14l kg. Flesk . 2l8 731 » Ost .... 6 56O » Smør .... I 7ð0 » Smult og ister . . 106 340 » Byg (uformalet) . . 1791OO » Bønner og erter . . 180 60O » Hvede .... . 342 7OO » Mais. . 866 30O » M3lt . . 347 IO0 » Rug . . 1 788 800 » Bygg1—yn . . . 153 50O » Havregryn . . . 218 3OO » Bygmel . . 23 5OO » Rugmel . . . 921 7OO » Hvedemel . . . . . 3 668 OOO » Risengryn . . . . 25O O7 O » Sagogryn o 4O 7OO » Kaffe . . . . 527 17 O » The . . 2 753 » Sukker . l 364 27O » Sirup . 67 44O » Tobak . 139 270 » Oranger . . 127 170 » Æbler . 7 28O » Blommer . 59 260 » Rosiner . . 52 9O0 » Poteter . 7 979 bl. Humle ...... 7 l38 kg. Potetmel ..... 37 75O » Brændevin paa flasker. . l O4l liter. Brændevin paa foustager . . 48 677 kg. Vin paa foustager .... 615 840 »