Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/593

Denne siden er ikke korrekturlest


582 [.1sTEB OG )xANnA1.S Amt Km.2 H. o. h. i. 1u Ystebøvatn ...... . 0.2 Del af Søndre Langevatn . . O.2 157 Del af Lundevatn .... . 0.4 48 l l smaavande ....... 0.3 Samlet a-real af ferskvand. 2.6 Sira, L:mdevatn og Stemmen paa Hitterøen er fiskerige. Den i Sira anlagte laksetrappe med udklækning for lakseyngel, er før omtalt (bind I, pag. 321). Stemmen falder ud med en større bæk ved Rasvaag paa øens søndre side, der flskes ørret. Hitterø herreds fastland har langs havet en kyststrækning af ca. 22.5 km. Fra Listerfjord gaar ind Strandsfjord mod nord og fra denne Hitfem.s-und mod vest. Den østre del af Hitterø herreds fastlands kyst er ved de store øer Andabelø (i Nes) og Hitterø beskyttet mod havet En hel del mindre øer, holmer og skjær gjør fan-andet urent, navnlig paa I—Iitterøens sydside. Længere mod vest er der ingen skjærgaard, og kysten er temmelig ren; udenfor Siras munding ligger store banker. Ankerpladse under indseilingen til Flekkefjord er Lange- landstrand paa Hitterøens østside, en god stoppeplads for smaa- fartøier; her er l1 m.—vand og sandbund. Der er to indseilinger, den søndre er renest og kan benyttes af indtil 8 fod dybtgaaende fartøier; det nordre kan benyttes af fartøier indtil l2 fods dybt- gaaende. .“1belnes paa fastlandet er en god liden havn med 231’1l. vand og god holdebund. Gr1mdenig ligger ved fastlandet vest for Bjørnø. Hitterøens sydpunkt kaldes Klubben, og paa begge sider af denne er der en smal, ren bugt, hvor der er anledning til at ankre. “ Den vestre bugt kaldes l’tre Kalc:en og den østre Indre I((lJl’c’ll; der er 12 m. vand. Ras(“aag paa Hitteroens sydside er en dyb fjord med flere ankerpladse, saaledes ved vestpynten af Hummerholm, i bugte-n mellem Sk-ibholm og Krstadø, 26 m. vand: i havnen mellem Ras- vaagholmen nordøst for Kreglingholmen er 8 m. vand; i l’eisc=— vaagen er 3O m. vand for 12 fod dybtgaaende fartøier; i Bred- vigen er havn for de største fartøier paa 23 m. vand; ved l“’aage er 26 m. vand og ved .l[arstad 28 m. vand. Til Rasvaag er 5 indseilinger, 11emlig: