Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/614

Denne siden er ikke korrekturlest


NI—2S I—II—2RRI—2D. 603 3 kjør, l ka1v, 8 faar. Udsæd i 189O var: 2 l1l. han-re, 7 bl. poteter. 1ste januar 1891 havdes her 2 2—bjulede arbeidskjærrer. Flikke, af skyld 3.19 mark. Husdyrbold i 1891 var: I best, 3 kjør, 6 faar, 6 bøns. Udsæd i 1890 var: 2 bl. bavre, 7 bl. poteter. 1ste januar 1891 havdes ber 1 2—hjulet arbeidskjærre. Fl“ikke. af skyld 3.27 mark. Husdyrboldi 189l var: 3 storfæ, 8 faar. lÎdsæd i 189O var: 2 bl. havre, 5 bl. poteter. I))’(lIl()(’, store-. af skyld 7.84 mark. I—Iusdyrl1old i 189l var: 1 best, 6 kjør, l kalv, 14 faar, 2 høns. UdSæd i 189O var: O.5 bl. byg, 5.5 bl. havre, 8.5 bl. poteter, 2 kg. græSfrø. 0.2O ar anvendtes til andre rodfrugter end poteter. 1ste januar 1891 han-des ber 3 2—bjulede arbeidskjærrer. Dr(mge, lille, med en parce1 af SemdP, af skyld 3.83 mark. Husdyrhold i 1891 var: l hest, 5 kjør. 2 kalve,1O faar, 2l1øns. Udsæd i 1890 var: l1l. l1avre, 8 bl. poteter. O.2O ar an- vendtes til andre rodfrugte1— end poteter. 1ste januar 189l bavdes ber 2 2—bjulC—de arbeidskjærrer. ]).(’l’cS’Z(lll(?, af skyld 3l.16 1nark. HllSdJ’Pl1Ol(l i 1891 var: 7 storfæ, 12 faar, l svin. Udsædi 189O var: 7 l1l. bavre, 1O bl. poteter. 0.:35 ar anvendtes til næ1)er og O.18 ar til gule- rødder. — Nalamf, SffO)’(’, af skyld 3.76 1nark. I—IIlS(—l)’1’hOl(—l i 189l var: l hest, ti storfæ, 17 faar, 33 høns. ‘U(lSæ(l i 189() var: O.7 bl. byg, 4.9 bl. bavre, Sta bl. poteter. 1ste januar 189l havdes her l 2—hjulet arbeidskjærre. .4z1sfad, af skyld 3.02 mark. Husdyrh0l(l i 189l var: 4 kj()r, l kalv, 5 faar. Udsæd i 189(1 var: 2 bl. havn-e, 7 l1l. poteter. SlIII(Z(’, af skyld 3.57 mark, hovedsagelig en Sl(0gGîGl1(l01Il, som tilhører Statens fortsVæsen. I2jl(bI’l“g, skrives almindelig I)ybrig. udtales .]m“iy. 111(3(—l fl parceller af Si-(“ig(1, af samlet Skyld 3.79 1nark. Husdyrhold i 189l var: 7 storfæ, 9 faar. I’dsæd i l89O var: O.:34 bl. byg, 3.50 bl. bavre, 7.50 bl. poteter. 1ste januar l89l l15lX’(lGS ber l 2—bjulet arbeidskjærre. I2jabc.—ig, 2 1)åll’(’(’lI(?l’, af skyld 3.38 mark. I—Il1S(lj’1“hOl(l i 189l var-: 5 kjør, 1 l(alv, lO faar-. (’(lsæ(l i l89O var: ().40 bl. byg, 4 bl. havre. 11 bl. poteter. O.4O ar anvendtes til næper, O.40 ar til gulerodder og 0.10 ar til kjøkkenbavevækster. lste januar 189l bar-des ber I 2—l1julet arbeidskjærre. Gamle gaard navne i Nes l1erred er: 62. Ei gelan d ’?=Eik17an(I. 68. Søiland =?= Søyd(1)“Z(m(I. 7O. Nes Nes-. 72. Stl’ålIl111lilI1(“l *Sb“(u(m(1laml.