Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/618

Denne siden er ikke korrekturlest


BAKKl-Z IÞIERRED. 607 maa benytte yderst besværlige gangstier op fra vandet eller hovedveien. Rideveie (fodstier). Fodsti eller (laar1ig ridevei gaar fra Aasen til Reppen. Vei fra Eige(lal i Gyland til ])r(mge forbinder Dunsædvatn med Sælurvatn; nedstigningen til det sidste vand er overordent- lig stei1. Veien fortsættes gjennem Drangedalen til 1S’kailan(l som en taalelig ridevei. Fra Flikke fører en taalelig ridevei til Fl(a7ea og Glea(lraage ved Sæ1urvatn og videre langs dette til Eidsvigen. Vei gaar fra SøilaVml til þ)eldsaa ved Langee:(1tn. Som før nævnt er Logevatn med Legen-aa kanaliseret i 1852 og 1898, idet der er oprenset en rende, som nu er ei 111. bred og ca. 3 meter dyb. ’ Nes herred var i 1899 (lelti 11 skolekre(lse med 369 undervisningsberettigcde børn, 5 lærere, 2 læreri11der. Bakke heri-ed. Bakke herred (243.96 kn1.2, i l891 1368 in(lbyggere, i l9OO l453 indbyggere) udgjør Bakke sogn af Bakke pr(esfegjel(l. Det er en del af Bakke lensma1?ds(lisfr1ikl og thiaglag. Bakke Sogns gamle navn var Sara sökn. Bakke herred ligger paa begge Sider af Siredalsvatns nedre del og er et i11dlandsherred. Bakke hovedkirke ligger i Bakke hei-rcds søndre del under nordlig bredde 58Ô 25‘ 12“ og under længde vest for Kri- stiania meridian —lo 3‘ 44“. Bakke herreds største udstrækning fra nord til syd er ca. 31 km. og fra øst til vest i den nordre del 8.4 km. og i den søndre del ca. 8 kn1. Bakke herred omgives af L:md, Siredal(W, þ)“otlaa1l og Nes herreder. Herredets samlede areal er alt fastland. Bakke herred ligger paa begge sider af Si)—c1(lals(—alle og af den fra Siredalsvatn kommende elv Sira; bebygningen ligger mest