Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/631

Denne siden er ikke korrekturlest


620 1.1sTER OG MANl)ALS AMT. 5. Vei gaar fra I—[aughom over Øksnedal. Jødesføl og .—lauedaI ind i Siredalen herred, hvorfra den igjen fører ind i Bakke herred til Aavedalsæf(är og derfra igjen ind i Siredalen herred forbi Ton- sta(Zf3—ilis(eter og til en vei, som fra Tonstad kirke i Siredalen fører over til Bisnes gaard i Fjotlan(l. Denne vei er en ganske god ridevei. 6. Vei fra Virag paa Siredalsvatns vestside til Takholti Lund herred er en daarlig ridevei, men som herfra fortsættes som god ridevei over til Bus(lalen. De øvrige rideveie og fodstier paa Siredalsvatns vestside fører op til en enkelt gaard eller sæter. En oprensning er foretaget af;3’ira, saaledes at Bakke herred har sammenhængende vandkommunikationsvei for baade fra Lunde- vatn gjennem Sira til Tonstad kirke i Siredalen. Bakke herred var i 1899 delt i 9 skolekredse med 232 undervisningsberettigede børn, 2 lærere, 2 lærerinder. (5yIand heri-ed. GylamI Im“r(1(F (l76.25 km.2, i 1891 1 O85 indbyggere i 1900 1000 indbyggere) udgjør Gylaa(l sogn af Bakke præsfegjeId. Det er en del af Bakke lemænand.s-distrikt og thiaglag. Gylands gamle navn nævnes ikke i ældre skrifter: det er maaske dannet af en elvenavnstamme Gý og har da vistnok været Gýland, eller det kan tænkes dannet af kvindenavnet Gyða. Gylaml Zt(’)’I’(’(J ligger paa østre side af Siredalsvatns nedre del, uden dog paa noget sted at naa frem til selve Siredalsvatn; det er et indlandsl1erred. Gyland kirke ligger omtrent midt i Gyland l1erreds østre halvdel under nordlig bredde 58Ô 26‘ 9“ og under Længde vest for Kristiania 1neridiau 3“? 53‘ l9“. Herredet har en største udstrækning fra nord til syd af ca. 2l.Ö km. og fra vest til øst af 12 km. Gyland herred omgives af Bakke þ)otland, Likm1s. Fe(le og Nes herreder. AfherredetS sa mlede areal, l7t3.3 km.2, er alt fastlan(l. Gyland herred har en eiendommelig konfiguration med flere trange parallele dalfører med mellemliggende fjeldrygge; afløbet