Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/632

Denne siden er ikke korrekturlest


GYI.ANI) HIillRI—ZD. 62I fra disse dalfører samler sig i Kumlevoldsvatn, 1l4 m. o. l1., som gjennem Fedeelven har afløb til Fedefjorden gjennem Fede herred. Disse (lalfører, opregnede fra øst mod vest, er: Gyla)1(lselc“Cn.s dal med retning fra nord mod syd, Badal. Fos- (l(1l, Ei-sdal, hvilke tre sidste dale har sydvestlig retning Disse dale er skilte ved rygge. Om man reiser den gamle nu nedlagte kjørevei fra Bakke kirke til Gyland kirke, kommer man først op i en høide af 303 m. paa Vm])ebakken, derefter bærer det nedover til Ei-sdalsvatn, 229 m., og til Netlan(l.w;atn, 20O m., derpaa fører veien over Voile- skaret med største høide 2OO m., hvorefter veien fører ned til Nuland.S—1“atn. 15O m. Gyland herred er saaledes sønderskaaret ved flere dale, vande og sma1aelve, og dalenes hovedretning er fra nordvest mod sydøst Samtlige dalfører er trange fjel(ldale med liden plads for bebygning. Høieste maalte fjeld i Gyland herred er G)’(l(lh(’í(l, 573 m. høi, nordlig for Budalen; nær grændsen mod Bakke og med høide- punktet i dette herred ligger Lol(mdsjj(Wl(I, 33OO m. høit. Ligeledes paa grændsen mod Bakke i l1erredets nordligste del ligger SCelom- j)“eld og paa grændsen mod Fjotland Store Staa og Aaval1l.ssten(m. Høider i herredetS sydlige del er .4m-ek):uden, 362 m., JcÐle- k)lll(Y(’)J, 409 m., syd for Kumlevoldsvatn Re1st(1]1eien, 287 m., HajZ km1(Ien, 4l9 m., og Rz1s1îfleld, 4l5 m., de to sidste paa grændsen mod Nes herred. Bergarten i Gyland er i Voileskar granit med feldspatøine som i øiegneis, op til 8 cm. lange feldspatkrystaller. Andre steder er l)ergarterne gneiS og glimmerskifer. Fjeldene er her steilest paa dalenes østside eller paa fjeldenes vestside. Den største del af herredet har afløb gjennem Fedeelven, som før er omtalt (bind I, pag. 144 og 145), en del til Sira og en ringe del til Logevatn. De fleste elve i Gyland herred samles i Kumlevoldsvatn. I dette vand falder Gylands(Zlv og elvene fra Budalsvatn, Fosdalsvatn, Ersdalsvatn og Netlandsvatn, fra Dunsædvatn, samt fra flere andre vande. Indsjøer. Kumlevol(lsvatn har en længde af ca. 5 km. og i sin midtre del en bredde, der gaar op til 2 km., medens det i den søndre del er ganske smalt Vandet har navnlig paa vest— og nordsiden steile bredder. Andre større indsjøer er ÄV(’tl(l)I(l-8I.?(ltII, Eifl(m(lsmtn— og Sand- mtn samt en del af det forøvrigt til Nes herred hørende D1ms(edi-atn.