Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/637

Denne siden er ikke korrekturlest


c U26 I.ISTER OG MANDAl.S AMT. .lIydl(m(I, 2 parceller, af skyld 3.55 n1ark. Husdy1—hold i 1891 var: 1 hest, W1O storfæ, l4 faar-, 7 høns. Udsæd i 1890 var-: 1O bl. l1avre, 12 bl. poteter. 1ste januar 1891 havdes her 3 2—hjulede arbeidskjærrer. Nulan(I, med en parcel (O.5:3l af Bu(lal, af skyld 3.37 mark. Hus(lyrbold i 1891 var: 1 hest, 5 StO1’fæ, 13 faar. Udsædi 189O var: ti bl. baVre, 9 bl. poteter. 1ste januar 189l bavdes her 3 2—bjulede arbeidskjærrer. Â.llZ(lVld, med“ en parcel (O.8O) af l‘’oilaas, af skyld 3.70 mark. Husdy1—hold i 1891 var: l l1est, 6 kjør, l2 faar, 2 gjeter, 8 høns. Udsæd i 189O var: 6 bl. havre, 7.67 bl. poteter, 4 kg. græsfrø. O.25 ar anvendtes til gulerødder. 1ste januar 189l hav-des ber 7 2—hjule(le arbeidskjærrer. Tesaag, skrives almindelig Tesager, af skyld 3.36 mark. Hus- dyrhold i 189l var: 6 kjør, 1 l(alv, 14 faa.r. Udsæd i 1890 var: 0.67 hl. byg, 6.67 hl. havre, 7 bl. poteter. 1ste januar 189l har-des her 5 2—hjulede arbeidskjærrer. Klatten, af skyld 3.36 mark. Husdyrhold i l891 var: 2 beste, 5 kjor, l kalv,1Ofaar, 3 bøns. Udsæd i 189O var: 7 bl. havre, 9 l1l. poteter’, 2 kg. græsfrø. 1 ar anvendtes til næper. 1ste januar l891 l1avdes her 3 2—bjulede arbeidskjærrer. þ’(’dj(’—S’(Z(ll, udtales þ’(’j:j(’—S‘t(l, 2 parceller, af skyld 4.21 mark. For 2 brugere opgives busdyrhold i 1891 med: I hest, 9 stor-fæ, lGi faar. Udsæd i 189O var: lO bl. havre, 12 bl. poteter. 1ste januar 1891 havdes her 3 2—hjulede arbeidskjærrer. I(umle1—old, udtales Kongen-old, af skyld 3.88 n1ark. Husdyr- hold i 1891 var: 1 heSt, 4 st0rfæ, 4 faar, 3 høns. Udsædi l890 var: 7 hl. hav-re, 11 bl. poteter. 1ste januar 1891 havdes her 3 2—hjulede arbei(lskjærrer. Gamle g-aardnavne i Gyland herre-d er: O 1 . Eigaas

  • Eiki(íss.

6O Hammer *Ham(m“. 67 Eitland *Eiðslaml. 7 2 M)’(1la11 d * jlIýl’l(IIl(ff. ’YÖ Rysg RyyyW—- 7 7 Aatlaud ’?’.—ísl(md. 83 Eigeland *Eikiland. 89 Grøtteland á Grz1ttalomlum. fl l Homme * I—Ivammi (dati v) Sv 33 KllII1IGVO1(l * ]1VJ(lIIZ(lI„?ǫ”]“. O 7 Hegland * H(1gglaml.