Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/64

Denne siden er ikke korrekturlest


KRISTIANSAND BY. Overført kr. 242 996.34 3. Kommunelaanetaf 1895 ..... kr. 915500.00 Herfra havnekas- sens andel ...1; 2l7262.50 — . » 698237.50 )’) kr. 941233.84 Kri.sffians(m(l k())IllII«MIl(‘8 j?r.sfc‘ (’í(’IlIZO)Il)YI6’ og deres omtrentlige værd-i: Kirken med tilhørende materialskur ..... Kirkegaa1—den med tilhørende gravkapel . Bygninger for folkeskolen ...... Andre skolebygninger ...... Byens vandværk ....... Bygninger for rets— og politivæsen . Brandvagtbygninger og sprøitehus . I—’attighuse og Stiftelser (hospitalet) . Sygehuset ......... 8indssygeasylet ...... Tomter og grunde i byen . . Andre faste eiendomme: I‘edshuset og Ledshaven. . . 5l 84O Matr.n1—. 659, .(Skaaret” kaldet 5000 Pukhuse med pukmaskine, skure i Raadhushaven og veivæsenets inventar ........ 8 20O Gaarden Grim med tilhørende skog ......... l7O 0O() Gaarden Kolsdal med tilhørende bygninger ....... l0 ()0O Brohuset med tomt og inventar 25OO kr., hvoraf halvdelen eies af kommunen ...... 1250 Matr.nr. I Tordenskioldsga(le, O Løkken: ....... 94 02O Matr.nr. 43 Kongens gade. . 8 l1O -»— 35 ToIdbod gade . . 305O -—-»—— 37 C . 274O — —— 39 —“— 2 36O 4450öO 5919O 32684O 27530O 300000 l4025O 2OI03O 34050 9395O l269O 35070 kr. 356 570 kr. 2 280.000