Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/641

Denne siden er ikke korrekturlest


63O LISTER OG )lANl)ALS .—§MT. LIl1ld(3S gamle navn var vistnok Lm2di, dativ af L—umlr, lund. Tonstads gamle navn var sandsynligvis þornýjarsfa()ir. Siredalen herred ligger paa begge sider af Siras øvre løb fra Siredalsvatns nordende og nordover. Siredalen herred er et indlandsherred. Siredalen hovedkirke (Tonstad kirke) ligger i Sire- dalen herreds sydvestre del og under nordlig bredde 58Ô 4O‘ 2O“ og under længde vest for Kristiania meridian —lo O‘ 50“. Siredalen herreds største udstrækning fra nord til syd er 61.Ö km. og fra øst til vest —t0 km. Siredalen herred omgives af: Fossum Valle, ByglaY9d, Aa-9eral, IV)otland, Gyland, Bakk(Z, Lm:de, H(’8k8—9tG(Z og Z3j(’I’kl’(’ïMlf herreder. Af l1erredets samlede areal, 1516.9 km.2, er 15l6.7 km.2 fastland. — I herredet er nogle øe1—: Km.2 Øer i Holmevatn . O.1 Øer i Kvifjord . O.1. Øer i StÖrvatn . . . 0.05 Samlet areal af øer . . . O.2 Siredalen herred er det største herred i amtet og ligger paa begge sider af den nordlige del af Siredalsvatn, og derhos strækker det sig langt nordover med vidtløftige heier paa begge sider af Sira. Til lærredet hører ogsaa dalstrækninger, der har afløb vest- over til Stavanger amt og østover til Kvina, der paa en lang Strækning danner grændsen mod Bygland og Valle herreder i Nedenes amt. Herredet har talrige indsjøer, vidtløftige heier med havne- gange og store øde strækninger Medens fjeldene i den sydlige del naar op til 800—900 m., stiger de nordover, indtil de paa “grændsen mod Nedenes i Urdalsknuten paa Rjuven naar op over l4OO m. Siredalen herred har saaledes sine høieste og vildeste fjelde i den nordre del. De naar dog ikke op over snegrændsen. omend en enkelt fon11 kan ligge sommeren over.