Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/651

Denne siden er ikke korrekturlest


fl4O LlSTl-ill OG MANDALS AM’l’. Sira ligger ved udløbet i . . 5:l met1ers høide Ved broen, som gaar til Gudda1 l3() —»— Ved Linde1and ..... 178 —-:»— Ved Lnnde. . . . 259 —-»— Ved Ausdal bro . . . 306 —»— Ved Aam1i ..... . 3l535 —“)—- Ved DorgefossenS fod . . . 440 —— ê-— Øverst ved Dorgefoss . . . 485 —“1—- Fossens høide er altsaa 45 m. Her skal omtales nogle elve, som gaar vestover t-il Stav- anger amt. .lIan(lalselve)1 kommer fra Vestsiden af Dramreisfjeld og dan- ner en række vande: Store og Litle Øievatn, Store og Litle Stigs- vatn, og gaar saa ind i Fossan herred. — En stor b(ek, der gaar forbi Øiestøl og danner af-løb for vandene vest for B1aafjeld, gaar ind i Bjerkrein1 herred og falder der i Jenseaa. Gy(l(el-9()lven— har sit udløb af et lidet vand øst for Mydland gaa1rd, af hvis anden ende Fint1andselven løber ud. Den gaar syd- vestlig ind i Heskestad herred. hvor den antager navnet Stor-aam og senere Hell(“l(mdselv. Den har i Siredalen herred stridt løb, men liden vandmasse. Ø.sïtbø-(I)yr(lal.S—-)(1lven kommer under navn af T:;eraa fra Øyar- vatn, af hvis anden ende en bie1v til Digevasaa løber ud. Den løber først sydlig, og efter at være kommen ned i Hundalen syd- vest-lig ind i Fossan herred. 1)en optager en bæk fra JI(I)’iO(3T’)l, Flab(ek, der kaldes Lyseb(Pk, af hvilken en gren falder østlig i Valevatn.’ Lyseelven modtager tilløb fra et par ubetydelige bække paa Halfar— og Var(leheia. De største fossefald i herredet er Kul-(fo-9se)a, Dorgej’ossen, Fint- l(m(ls-, Sel(m(ls— og L“indel(m(lssfryken(— m. fl. mindre. Desuden er der en hel del mindre fosser i bielvene. I flomtiden og selv i stærkt regnveir svul1ner mange steder ikke alene alle bække og aaer op, men ogsaa der, hvor der ikke er noget vasdrag, kan der dannes maleriske fossefald udover de nøgne, steile vægge, hvilke fal(ler, saa længe regnveiret staar paa; et par timer efter er intet spor af den hvide skumbæk at se. Indsjøer. Efter karterne er der 583 indsjøer, som helt eller delvis tilhører Siredalen herred; disse vande findes nogen- lunde jevnt fordelt over hele herredets areal, dog ligger de fleste i dalførerne; de oppe paa fjeldet liggende vande er oftest ube- tydelige