Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/664

Denne siden er ikke korrekturlest


SIREDALEN HE1mE1). 653 I Toustad sogn: BjGrnesfad, 4 parceller, af skyld 3.02 mark. Husdyrbold i 1891 var: l best, 11 storfæ, 15 faar, 16 gjeter, 5 bøns. Udsæd i l890 var: 12 bl. bavre, 9 bl. poteter. 1 ar anvendtes til næper. 1ste januar l891 havdes her 3 2—bjulede arbeidskjærrer. Til gaar- den hører 1 busmandsp1ads med husdyrbo1d: 2 kjør, l kalv, l faar, 5 gjeter, 2 bøns. Udsæd: 2 bl. bavre, 2 bl. poteter. l ar anvendtes til næper. Finsneshe‘ien, af skyld 3.04 mark. For 2 brugere er angivet husdyrhold i 189l med: l hest, 23 storfæ, lO faar, 31 gjeter, 1 svin, 2 bøns. Udsæd i l890 var: 4.5 bl. bavre, 14 bl. po- teter. 1ste januar 1891 havdes ber 3 2—hjulede arbei(lskjærrer. .Fí7lfl(lH(Y, 3 par-C—eller, af skyld 3.22 mark. Husdyrboldi 1891 var: 1 best, 7 kjør, 2 kalve, lO faar, 2 gjeter, 5 høns. Udsædi 189O var: 0.5 bl. rug, 0.5 bl. byg, 3 bl. bavre, 7 bl. poteter. 1ste januar 1891 havdes ber 3 2—bjulede arbeidskjærrer. þÏíllfZ(lIl(Z, af skyld 8.77 mark. Husdyrhold i 189l var: 1 heSt, 10 storfæ, 9 faar, 1 svin, 6 høns. Udsæd i 1890 var: 0.5 bl. rug, 1 bl. byg, 6 bl. bavre, 8 bl. poteter, 8 kg. græsfrø. O.5 ar anvendtes til næper. 1ste januar 189l havdes her 4 2—bjulede arbeidskjærrer. t Liland, af skyld 3.11 mark. Husdyrbold i 1891 var: l best, 12 storfæ, 15 faar, 3 hønS. Udsæd i 1890 va-r: O.40 bl. byg, 5 bl. bavre, 12 bl. poteter. 1ste januar 1891 havdes ber 3 2—hju- lede arbeidskjærrer. Jos(lal, skrives almindelig Ljosdal, 3 parceller, af skyld 3.24 mark. Husdyrho1d i 1891 var: l best, 9 storfæ, 10 faar, 10 gjeter, 6 bøns. Udsæd i l890 var: 1 bl. byg, 2 bl. bavre, 9.5 bl. poteter. 1ste januar 1891 havdes ber 1 2—hjulet arbeids- kjærre Til gaarden hører 1 husmandsplads, Gamlebakken, med busdyrbold 3 kjør og udsæd 4.5 bl. poteter. .Ios(lal, af skyld 3 mark. For 2 brugere er opgivet husdyr- hold i l891 med 8 storfæ, l faar, 5 gjeter, l bøne. Udsæd i 189(l var: 0.6 bl. byg, 3.8 bl. bavre, S bl. poteter. Aadneram— er en af de øverste gaarde i Lunde sogn. En mand Christopher paa Aadneram «ved 100 Aars Alder» bar, siger Tostrup i 1743, «kjendt En, som har søgt efter Sireaaens Udspring, men efter lang Vandring i Fjeldet kom tilbage uden Kundskab af det Eftersøgte». Paa Aadneram pleier sneen gaa bort 14 dage før St. Hans. I)er avles poteter. Haahellm-en, ca. 660 m. o. b., ligger ved Kvina, men paa østsiden eller i Nedenes amt. Helleren eller hulen ligger i en fjeldvæg. Her er en fje1dstue bygget i 1867 med bidrag af Lister og Mandals amt og af Nedenes amt.