Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/684

Denne siden er ikke korrekturlest


FIassevatn ...... . FIatarstaðir ..... . FIaten (Nordre UndaI) . . FIate11, øvre (Oddernes) . . FIekefoss ....... I FIekkeIjord I 2, 4, 5, 6, 7, 12, 23, 25, 32, 56, ll2, 373. 374, 375, 383, 384, 422, 423, 445, 504, 507, 51I, 528, 536, 549, 55I, 563. 592, 660, II 57—74, 592. A (i FIekkefior(I). Am-enes garveri og møIIc . . AIIéen .......... AIIéga(Ien ...... Apothck ..... Arbeid(—rsamfu11det .... B ( i FIekkefjord). C C C C C C C C C C C C C C C C O C C (i F1ekkefior(I). Campcs lokke ....... D (i F1ekkeIjord). DaIe11s garveri og møIIe. . Den norske fiItfa )rik .... Det musikalske selskab . . . E (i FIekkefjor(I). Ei(Isfjorden ........ EIcktricitetsværket ..... EIvega(Ien ........ EIven .......... F (i FIekkefior(I). FIekkeIÏjor(I uIdvure1Ë1briR . . FIekkeIJor(Ien ....... I?Iikka ........ FIikke ....... FIikkerud ...... Forc11ingsI)îVgning . . . . Forskjø1me sesSeIskabet. . . Fossens garvcri ...... Fram ....... . I—’re(IriksfE)or(I ....... FængseIs ygningen ..... 43 — Lister og Mandals amt STEDREGISTER. 67 3 . II . II . II 133. 8. 9. 372, nå 509. 56lɔ 579, 6Oå, II fi2. . II . II . II II . II . II . II . II . II . II . II . II II 62, II . II . II II . II II 58. . II . II . II . II II 62, . II II II II II . II II II II II II Z II 1162. . II .II .II II. l6 389 354 128 I36 606 71 59 58 66 67 59 59 58 fi5 59 68 67 58 7I 7 I fi8 fi3 67 59 M 59 59 7 I 7l 7 I 64 72 fi8 72 7 I 7l 58 57 57 57 65 67 7 I 68 6O 65 G (i FIekkefjord). (ioodtemsIarIogen . . Grisefjor en ...... (irønnes ........ II (i FIekkeflord). Haasun (I ........ HandeIsforening ..... H itteregaden . . Hjemmet ...... — . K (i FIekkc1jord). Kirkegaarde ...... Kirkega(Ie11 ....... KIeæ-ene ....... Kommuna1t fattighjem . . Krafts gade ....... 1. (1 F1cm(c13cP(1). I.adefjorden ...... I‘e7ater ....... LiIe Nesheien. . Listeid .... Lund . . . Levigen ..... — . . N (i FIekkefjord). S13fiI:(3bIlfiI(: “ C C C C C u C C C C C 0 (i FIekkeI]ord). OIafsborg ....... Ormur ......... P (i FIekkefiord). I’rIvatbauken ...... R (i FIekkefjord). RaadI1usbrygge11 ..... Raudhuset ....... RigsteIefonstationen . RISIlOIIl1SIlH(I ...... S (i I—’Iekkefjord). )riker. . . C C C C C C O C T (i FIekkeI5ord). . . II . . II II II . . II II . . II . . II . . II . . II . . II II C II II . . II II II . . II II II . . II II II . . II ..II ..II ..II II . . II II II C II II . . II II II . . II II 59, II . . II . . II . . II II II II . . II II II . . II II 58, 67 58 65 64 fi7 59 65 59 59 58 fi5 59 64 68 58 fi3 64 58 58 58 fi8 59 58 59 58 58 68 59 64 66 64 59 71 58 64 67 59 M 6—I 58 59

)8

63 65 6fi 58 II—G 71 58 59