Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/697

Denne siden er ikke korrekturlest


686 LISTER OG MANI)ALS AMT. Kampehaugcn . . . . II Kanten . . . . . II KapeIøen . . . . II KárastǫðuIl . . . II Kar1aberg . . . . . II Karlsmoen . . . . . II 86, Karteid ..... . . II Kan-ten (Hol111e) . . . . II Karten (Tveid) . . .... II KatIand ....... I ll5, II KatIand, søndre ...... II KatIa11d, søndre, fyr I 54I, 543, Kattefoss (Skjerka) . . I 132, II Kattefoss (Toridalselven) I I25, II Kavfossen ......... KctiIsdaIr . . . . . II KetiIsnes . .... II KetiIstad . ..... I K—idde1snes . . . . I 598, II Kidelven . .... II Kige ...... .... I I Ki1aasen .......... II KiIe I 75, 495, 507, 536, 538, II 149, 150, Kilebroerne ........ II KiIedalen ......... II KiIc(jorden I l8, 57. 125, 15I, I55, 506, 507, 538, II 145, Ki1en (FinsIand) . . . II 292. Kilen (Sogne) ........ II Kinn fyr . . . . . . . . I KinnungsIand . . II 504, 505, Kios, nedre ........ II Kios. øvre ......... II Kirkebakke11 (Øis1ebø) .... I Kirke-bygden (Aaseral) .... II KirkeI1avn I 56I, II 583, 586, 587, Kirkehavn fyr ....... I KirkeI1eia ......... II Kirken (Søndre U11da1) . . . II Kirkerosen (I3akk(—) ..... I Kirk(—vaagen . . . I 32, 538, II KisIand .......... II KiStefieId (Grindum) .... I KiStefjeld (Spa11gereid) . . . II Kisvashcia ......... II KiSvatn ...... I I39, II Kitil RaSkes Hulc ..... II KitteIsda1 . . . I 598, II 334, Kjaavatn ...... II I44, Kjeaaen . . . . . . .II Kjeaas .... .... I Kjedlandsheia . . . II 307, Kjeholmerne . . . . . . I Kjekseteigeu . . . . II Kjcldsnes . . . I 270 2II I90 37O 43I 92 59I 250 90 479 475 544 324 I29 295 334 389 60I 37I 622 2I4 9O I52 93 I52 I54 293 I87 540 509 II6 II6 469 33I 592 542 3I8 372 469 382 302 I7 38O 323 326 III 335 I67 628 28 515 I07 348 647 KjeI1and (Bjelland) . . . . II KjcI1a11d (He11eIand) .... I KjeIIingbø ......... II Kjepsø ..... I 34, II 486. Kjetaavatn .... I 16, II (i59, Kjetona .......... I Kjcvig I 35l, II 80, 88, 89, 93. Kjcvigheia ......... II Kjcvigsmo ......... II Kjidjaasta . . . . II KjiIIefoss ......... II Kjippe .......... I Kjos . . . I 334, II 117, l22. Kj y ra u ga ......... II Kjy1—dalen ......... II Kjær ..... . II 257, Kjær, veStre . . . . . II KjærringdaIen . . . II Kjærringflua . . . . I Kjævig . . . . I Kjole ...... . I KjølSkaadet .... . . . I Kje11daIsbæk, store ..... I KjøndaIsnuten . . “. . I 28, II Kj(mhol1nerne . . . . . . I Kjønneheia. . . . . . II Kjm1nc1“aasen . . . . II Kjø1—fjeldet . . . . . I Kjorkjevo1Ie11 . ....... I Kjøn-k1ev .... ...... II Kjø1—refjord . I I16, 250, II 400, Kjorre(jord gaard I 255, 256, 535, II 424,427,433,44O, 441, 305 5I0 -I70 496 660 I50 I3I 78 78 334 549 -155 I33 3I 7 258 27I 250 463 IO9 315 3I 8 469 I32 322 19 322 I45 7fi 469 466 40—S -I72 435 209 4I 8 5I 7 629 I07 556 46I 348 250 90 I90 460 460 23 589 526 I88 23 25I 242 38I 2I6