Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/83

Denne siden er ikke korrekturlest


72 IJSTER 0G MANDALS AMT. Flekkej)“ord sk(Zf21brik oprettedes i 1896. .FZBkk(§fjOT’(Z stoljizbrik oprettedes 1902. Et par snedkerværksteder har indlagt elektriske moto1—er og drives fabrikmæssig, ligesaa en pølsefabrik. Smaaindustrien kan nu tage elektrisk driv-kraft t1ilhjælp, og 6 anlæg benyttede i 1902 elektriske motorer. Industrielle anlæg i IV’Z(3kk8[]‘OT’(Z .— M Sandet a1“— M(lt()PPPN RIOt01’01’fi BedYîff8aYt— i b(—idsstyrke. antal . l1estekm1fter V S l 1 tøndefabrik . . 1O j — — 2 bogtrykkerier . . * l8 l 1 1 s1c01øîmi1xî1; . . . . . Z aa 1 s 1 mek. s11edkeri . . . . 5 l 2 l mineralvandfabrik . . 2 ɔ — —-— 1 stolfabrik ....... O; 1 7 1 vindue— og derfabrik . . 5 = 1 W T 1 polsefabrik ...... 2 Y 1 S 1 trævarefabrik ........ å “ 1 12 I Flekkefjord er ingen meierier. Opgave over kreaturhOld samt fjærkræ i Flekkefjord: mor 19o11. Heste . . 4 l1 Storfæ . . i . 90 48 Faar . . . 37 16 Gjeter . . . 5 l Svin . . 6 3 Høne . . 541 674 .Ender . . . —— 2 Gjæs . . —— 3 Bikuber ....... 3 2 Den første avis udkom i Flekkefjord 1851 og hed « Agde- sidens Budstikke». Budstikken udkom k11n et aa-r; 1863 udkom et lidet blad, der ogsaa bar navnet «Agdesidens Budstikken det gik i ca. 3 aar. Et par aar senere udkom en kort tid «Agd8Y’Þ? og derefter i 9 aar «Flekkefjords og Farsunds AvertisSements- blad (Agder)». I 1874 udkom «Flekkefjords Budstikken I 1877 begyndte O. FuglPsfvedt og N. Just at udgive en avis «Agder», et blad nærmest for Lister fogderi, der udkom 2 gange ugentlig.