Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/88

Denne siden er ikke korrekturlest


l-Ierreder. Tveid heri-ed. Tveid heri-ed (11l.59 km.2, i 189l 1 7l8 indbyggere, i l90O 1706 indbyggere) udgjør Turid hove(lsogn. — Herredet udgjør et lensmandsdistrikt og en del af Odde thingl(1y. Sammen med Birkenes anneks is Nedenes amt danner det Ti-e1kl præstegjeld. Tveid Sogns gamle navn var þ1:(Þifar .v(iIm. Tveid herred ligger paa begge sider af Tovdalsfjorden og i den vestlige del af herredet gaar Aalefjærfjorden ind. Herredet har dyrket, vakkert terrasseland paa begge sider af den i den nedre del farbare Tovdalselv. Landet er i regelen skogdækket; der e1— furuskog og meget frodig løvskog af birk, ek og andre lovtræer. Tveid herreds største udstrækning er l2.6 km. baade fra nord til syd og fra øst til vest. Ta-eid her-red omgives af: ()(lderm)s, Vem:esla, B“I.l’k(’”(’.9 og Hø- ð’(lII(j herreder. Tveid hovedkirke ligger i Tveid herreds vestlige del og under nordlig bredde 58Ô 13‘ 34“ og under længde vest for Kri- Stiania meridian 2O 37‘ 49“. Af herred(—ts samlede areal. lll.(i km.’“Ë, er fastla111I lll.Ö km,2 Der er nogle øer i herredet: Km.C Øer i Tovdalsfjordeu . . 0.01 Øer i flere vande . . . . O.1 Samlet areal af øer . vdÎ