Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/90

Denne siden er ikke korrekturlest


TVEID I—IERRED. Aalejjærb(ekken falder ud i bunden af Aalefjærfjorden der er fundet perlemuslinger i denne e1v. Nedslagsdistriktet i Tveid er 26.7 km.2 Indsj øer. Efter karterne er der 29 indsjøer, som im1d1ert1d alle er temmelig smaa. Ravnevatn . . . Jovatn .... . Vand ved Ejet . . . Krogvatn . . . . Del af Grovatn . . . Hemningsvatn . . . Vand ved Hanet . . Bjaavatn .... . Fan-vatn . . . . Aalefjærtjern . . Haugevatn ..... . Sørtjern ....... . Vand nord for Ravnevatn . . Brennevatn . . . Del af Fiskeløsvatn . . Del af Tovdalselv . . Karlsvatn .... . Drangsho1tvatn . . . Jenaavatn . . . . Del af Stutheivatn Sandnesvatn . . . . Tveidvatn . . . . Fr-øtjern .... . Vand ved 0lmelien Hamrevatn . . . . VeSvatn .... . Langetjern . . . Krogvatn .... . Del af Langevatn . . Del af Græsvatn . . . . . Km.2 O 2 0.1 0.2 0.1 0.04 0.7 0.1 0.5 O.1 O.1)3 0.1 0.03 0.1 O.1 0.03 1§5 O.1 0.2 0.4 O.1 0.1 0.1 0.03 0.03 O.1 O.1 0.03 0.3 O.1 0.2 Samlet areal af ferskvand . 5.6 H. o. h 1 meter 87 17 13 28 48 29 56 l8 55 25 45 I Tm;(laL9el-ven er der laks (bind 1, pag. 314). Drangs holtvatn er rigt paa ørret, og Krogvatn i Dønnestad skog er r1gt paa 1“øy1’— Der er sik i elven og aal baade i elven og i vandene 1 Tveidvatn er der abbor (skjebbe).