Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/99

Denne siden er ikke korrekturlest


88 I.ISTER OG’ MANI)AI‘S AMT. Ved Buen er der i fjeldet ved fossen, hvor den meste laks fiskes, indhugget navnetrækkene for Kristian IV og Fredrik III samt for Ofeh S(—ha(le (lensl1erre 1651—-—53) og Hans Juel (l657— 64), ligesom for 0scar II 1891. Dr(mgsholt, 2 særskilt skyldsatte dele, tilsammen af skyld 5.06 mark. Der var intet husdyrhold i 1891. Udsæde11 i 189O var: O.33 hl. hvede, O.33 hl. byg, 5.5 hl. havre og 7 hl. poteter. O.5 ar anvendtes til kjøkkenhavevækster. Foss, matrikulens brugsnavn er l“’oldene. har en skyld af 1O.13 mark. Der er ingen husmandsplads med jord, men et særskilt bortsat grundstykke. Husdyrhold i 1891 var: 1 hest, 8 storfæ, 8 høns. Udsæd i 189O var-: 6.67 hl. havre, 7 hl. poteter, 24 kg. græsfrø. l ar anvendtes til kjøkkenhavevækster. Foss har en skyld af 9.38 mark og et særskilt bortsat stykke jord. Husdyrhold paa hovedbruget i 1891 var: 1 hest, 11 storfæ, 7 faar, 8 høns, 4 bikuber. Udsæd i 189O paa hovedbruget var-: O.7 hl. hvede, 1 hl. rug, 1 hl. byg, 2.8 hl. havre, 0.5 hl. havre til grønfoder, 5 hl. poteter, 15 kg. græsfrø. 2 ar anvendtes til kjøkkenhavevækster. Foss, af skyld 7.14 mark. Husdyrhold i 1891 var: 1 hest, ti storfæ, 9 faar-, 4 høns. Udsæd i 1890 var: 1 hl. hvede, 4 hl. havre, 0.:33 hl. havre til grønfoder, 4 hl. poteter, 5 kg. gi-æsfrø. 1 ar anvendtes til kjøkkenhavevækster. Foss, af skyld 8.10 mai-k. Husdyrhold i 1891 var: I heSt, 9 storfæ, 5 høns. Udsæd i 1890 var: 0.33 hl. hvede, 7 hl. havre, 7 hl. poteter, 20 kg. græsfrø. 1 ar anvendtes til kjøkkenhavevækster. Foss, af skyld 5.72 mark, havde intet husdyrholdi 189O. Udsæd i 189O var: O.21) hl. hvede, 2.Ö hl. havre, 3 hl. poteter. ] ar anvendtes til kjøkkenhavevækster. Borgen, af skyld 8.97 mark. Husdyrhold i 1891 var: 1 hest, 13 storfæ, 12 hOns, 3 bikuber. Udsæd i 189O vär: 1.4 l1l. hvede, O.7 hl. rug, 1—.4 hl. byg, 6.7 hl. havre, 21 hl. poteter, 52.5 kg. græsfrø. 1 ar anvendtes til kjøkkenhavevækster. Borgec:old, af skyld 5.2O mark, med 1 husmandsplads. Hus- dyrhold i 1891 var: l hest, 4 storfæ, 7 høns. Udsæd i 189O var: l.O6 hl. hvede, 3.3 hl. havre, 5.4 hl. poteter, 10 kg. græsfrø. 2.25 ar anvendtes til kjøkkenhavevækSter. b’(mz, af skyld 5.96 mark. Husdyrhold i 1891 var: 1 hest, 7 storfæ, 5 høns. Udsæd i 1890 var: O.7 hl. hvede, O.35 hl. rug, O.:35 hl. byg, 4 hl. havre, l2 hl. poteter, lå kg. græsfrø. O.75 ar anvendtes til kjøkkenhavevækster. I1Ïje1“iy. af skyld 9.49 mark. Husdyrhold i 1891 var: 1 hest, G storfæ, 1 svin, 6 høns. L’dsæd i 1890 var: 1 hl. hvede, hl. byg, 2.7 hl. havre, 0.01 hl. vikker„ 1O.7 hl. poteter, 7.5 kg. græsfrø. O.5 ar anvendtes til kjøkkenhavevækster.