Åpne hovedmenyen

Side:Norges land og folk - Nordlands amt 2.djvu/10

Denne siden er ikke korrekturlest


Piskerier. Nordlands amt har af alle landets amter det største udbytte af sine fiskerier. Fiskeri er en hovednæringsvei og ansees ofte for hoved- næringsveien, hvilket dog er feilagtig, thi jordbruget giver større udbytte. Til sammenligning hidsættes værdiudbyttet af fiskerierne for 1905, l902, 19O0 og 1895 i de af landets 6 amter, hvor der fiskes mest. Udbytte a j’ -flskeri erne .-

Nordlands amt . . Finmarkens amt . . Romsdals amt . . Stavanger amt .... Tromsø amt ..... Nordre Bergenhus amt 1905. 1902. 1900. 1895. lKr: N :- -M Kr. Kr. l 8 368 093 8 675 925 8 33O O85 1l 430 177 6 426 855 4 527 678 ö 422 275 2 759 07ö 3 795 491 4 937 255 5 O4O 238 2 11151:3 2 654 699 2 32O 628 3 498 725 984 509 661 229 2 133 325 1 342 789 846 981 1 646 918 2 088 204 1 250 32ö 656 018 Udbyttet af Norges fiskerier angives i det hele for lavt i fiskeristatistiken efter de mængder fisk, som udføres. Nordlands amt giver altid det største vær-diudbytte, derefter kommer Finmarkens amt, om end værdiudbyttet for Romsda1s amt enkelte aar kan være større end i Finmarken Det maa ikke glemmes, at megen fisk i amtet fiskes af folk, der bor udenfor amtets grændSer, ligesom nordlændinger igjen deltager baade i loddefisket og sildefiske udenfor amtets grændser. I - Nordlands amt I1. C O