Side:Norges land og folk - Nordlands amt 2.djvu/298

Denne siden er ikke korrekturlest


288 NORDLANDS AMT. Af den i amtet ved tællingen tilstedeværende folkemængde -var i landdistrikterne 144160 og i bydistrikterne 6477. Fra 1ste januar 1902 er Na-rvik, efter lov af 29de mai 1901, bleven kjøbstad, derved kommer 3023 af den hjemme- hørende folkemængde og 3705 af den ved tællingen tilstede- værende folkemængde at tilhøre bydistrikterne, saaledes som an- ført i de senere opgaver over folkemængden. I landdistrikterne var efter dette 142875 eller 93.91 pct. og i bydistrikterne 9 269 eller 6.09 pct. af a1:ntets hjemmehørende folkemængde. Af den ved tællingen tilstedeværende folkemængde, 150 637, var i landdistrikterne 14416O eller 95.70 pct. og i bydistrikterne -6 477 eller 4.3O pct. Den ved tællingen i 1900 tilstedeværende folkemængde, 150 637, i amtet var 1 507 individer mindre end den i amtet hjemmehørende folkemængde, 152144. Amtets fladeindhold er 36816.5 km.2 land og 1473.9 km.2 ferskvand. og der kommer gjennemsnitlig 4.13 indbyggere paa hver km.2 land i det hele, i landdistrikterne gjennemsnitlig 3.88 indbyggere pr. km.8, i bydistrikterne 645.92 pr. km.2 land. I folkemængde er Nordlands amt, efter den sidste folketæl- -lingi 1900, det første af rigets amter (Kristiania byamt ikke medregnet). Finmarkens amt, som er det største i udstrækning, har den mindste folkemængde, kun lidt mere end îfå af Nordlands amts folkemængde. I befolkningens tæthed er Nordlands amt, naar byamterne ikke tages med, det 15de i rækken med 4.13 indbyggere pr. km.2 Tættest befolket er Jarlsberg og Larviks amt med 46.58 ind- byggere pr. km.9, Kristians amt med 4.81, derefter I-ledemarkens med 4.81, Nordland med 4.13, Nordre Trondhjem med 3.95, Tromsø med 2.89 og Finmarkens amt med 0.68. Af den i statistiken som hjemmehørende i Norge angivne folkemængde, 224O 032, udgjør Nordlands amts hjemmehørende folkemængde, 152144, 6.79 pct. Af den i Nordlands amt efter folketællingeni 190O hjemme- hørende folkemængde, 152144, udgjør landdistrikternes folke- mængde 142 875 eller 93.9O pct., fordelt paa distrikterne saaledes: Søndre Helgeland 3l 203 eller 20.51 pct., Nordre Helgeland 22 808 eller 14.99 pct., Salten 45 866 eller 30.14 pct., Lofoten og Vesteraalen 42 998 eller 28.26 pct. Byernes folkemængde, tilsammen 9269, udgjør 6.10 pct. af det hele amts folkemængde, fordelt pande 3 byer saaledes: Mosjøen 1369 eller O.90 pct., Bodø 4877 eller 3.20 pct. -og Narvik 8023 eller 2.00 pct.