Åpne hovedmenyen

Side:Norges land og folk - Nordlands amt 2.djvu/380

Denne siden er ikke korrekturlest


37O NoBD1.ANDS AMT. Antal af svenske jinner (hovedpersone1?) og ren, som antages virkelig at have været tilstede i Nordlands amt.

fl l l k’ 1899. 1900. 19o1. 1902. P Antal Ö W Antal Antal : Antal Distr1ktets navn. finner [ l finner h d I Antal h d- AnmUi finner Ant.l§ finner Antal P l W 1 []( g;:- W ren. ( å;î ren. ’(h;;1Êd“ ren. ü(hl::d“ * ren. [soner). l sener-). t aoner). Qsoner). l i l *l l “ ] ill l W l Bindalen . . W -- - - -i - W - - Brønnø. . l - n - l - -W - 1 - * - - Kvitfjeld . . l - t - l - -M - 1 -W - - Kapfjeld . . i -- I 5O0 ] T I 700l; Wl 63(lí 2 g 400 s11xc11(m1c11 . . - g Öooo 28 70OOW 700OI? 21 6soo Hatfjeld(lale11 . . . 22 ð 000 6 500l 1 600j 6 2 630 Røssaa ...... i - 1 ooo V 4 1 ooo-+ 1 ooo 1 see Brurskanken . . i - J - l - --- - W 5 380 Toven .... * - i -- i -- -- - å 3 440 Syv Søstre . . -- - - - . - W 1 200 Hestmandø . . . W - l - i - - ;Ë -- “ - - Stran(ltinderne i ---- W - î - - 11(1gx11b1)c11 . . . W 6 E 1600 9 1 mo 200Gi 13 2800 I)un(lerla11d . . 17 2 50O 2 600l 1 100l 8 2 000 Glaamen . . - 1 - W - - g - W - - Harodalen . - l 5O0 - - , - i - - BalVa1n . . 4 Ì I 200 ’ 3 900J l 700Ï 4 I 430 S1;cPc1(cg . . . l å F 6äo e eoo] - i 2 660 Skjunkfje1d . . Y - E - W - - W -- - -- Vinkfje1d . . g - i - - - - - - Sk0t8fl11(l.. Í - T - n - - V -W - i - Mørkvatu. . l - i - “ - ? l - n - - HammerøJ . W - ? - J -- -- n - - -- Hellemo . l l 1 280 l 330l i 3O(I„ 1 500 Frostisen . . W 2 (3O0 I 2 65O; 600Ði 2 820 Skjomen . . W 10 i 1 500 2O 8ð0“l I 60(ll 19 2800 HGYjHllgeD . . . B 2 E Öoo l 2 åeo 560ü 1 mo Naavan . . . - G - - - W - -- i 1 120 43 G Hinnøen ..... l - à - l - ] - -- n - W - i - Beitning med ren i herrederne og distriktsinddelingen. I Bindalen har norske finner længe søgt beite, flere uden mellem- rum. Som regel har de beitet fra vaaren til høsten og da for det meste paa fjeldene omkring Tosen og Aabygden, tildels om- kring Dalfjorden og Harangsfjorden samt Terraak og Bindals- eidet. I de senere aar har kun en svensk fin søgt beite for sine ren i Bindalen i løbet af et aars tid og da paa fjeldene omkring øverste gaard i Aabygden. De norske fin11er søger ikke over rigsgrændsen til Sverige om vinteren. I Bronnø har norske finner søgt beite for sine ren før i større udstrækning end nu. Tidligere kunde ogsaa svenske flnner komme