Åpne hovedmenyen

Side:Norges land og folk - Nordlands amt 2.djvu/63

Denne siden er ikke korrekturlest


54 NoRm.AN1)s AMT. Skreiens vægt er tildels meget forskjel1ig, og det hænder, at der fiskes eksemplarer af usædvanlig størrelse I Østlofoten er der fanget skrei af ganske ualmindelig ster- re1se. Saaledes fik man for Skraaven den 13de april 1888 2 eksemplarer, der veiede respektive 31 og 37 kg., for Svolvær den 17de marts 1888 en skrei, der maalte 1.45 m. i længde og l.02 m. rundt bugen, og hvis vægt var 43 kg. Ved aabningen fandtes en ikke ganske liden skrei i dens mave. For Kabelvaag fik man en, der veiede 4l kg., havde en længde af 1.65 m. og en omkreds af I m. Torsk, der veier fra nogle og tredive kilogram, bliver oftere fanget. Ellers sees de almindelige dimensioner og vægt af skrei, rund, flækket og sløiot, af disse tal: Vægt aj skrei, lever og rogn. l 1891. l890. 1889. 1888. 1887. 1886. 1885. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Garnfisk, fiækket . 2.ss 3.1o 3.sa 3.oa 2.u 2.-se 2.as Linefisk, - . 2.su 2.-ro 3.11 2.u 2.eo 2.sa 2.u Leveren, garnfisk . 0.Hɔ 0.ss 0.sa O.a-Z 0.u 0.s1 0.u - li11efisk . 0.2a 0.ss 0.a-Z O.1o 0.1o 0.u 0.so R-ognen, gfi1’Ilfi8k . 0.ss 0.71 0.ss 0.4s 0.u 0.se 0.ss - Iinefisk . 0.ss 0.u 0.u 0.u 0.s-I O.u O.s0 Ellers varierer vægten af en skrei, som den kommer fra sjøen, fra 8-9 kg. til under 4. En skrei paa 4.8 kg. giver i flækket tilstand . . . 2 5 kg. hovedet veier . -. O 9 » lever .... . 3 » rogn ........ . O 6 » Den flekkede fisk igjen giver hos os ca. 4O pct. klipfisk (fra 33.3 til 50 pct., efter den anvendte saltmængde). Følgelig giver en skrei paa 4.8 kg. (2.5 kg. flekket) 1 kg. klipfisk, eller til l0O kg. klipfisk behøves lO0 stykker raafisk. Hvis en skrei paa 4.8 kg. sløies, giver den sløiet fisk ........ 2.8 kg. hoved og ryg ....... 1.2 » Der kan regnes l“()0 stykker fisk paa 75 kg. rundfisk (tør- fisk) eller l tørfisk O.75 kg.