Side:Norges land og folk - Nordlands amt 2.djvu/671

Denne siden er ikke korrekturlest


KOMMUNIKATIONSMIDLER. 661 Medgnet. Staten d “§xÏ 1‘ A A A M “ Ö3o.cc I Öso.cɔ i Rute XVII. Leknes-Stamsund med ádelinje til Ramsvik og Sennesvik (Buksnes). Bevilgning “i 1887, l888, 1889, 1890 og 1891. Arbeidet udførtes 1888-1893. Kjørebredden er 3.75 m. med indskrænl(ninger. Medgaa-et. f Staten DIstriktet. S Længde. d Ad i Î Vid Kr. g Î † AffA-;-:- VK1:; A n iii A A d K 81 T4e.11 so 9ö9.u I so ve-‘V.1c I 12.a Rute XVIII Kabelvaag-()saH (Vaagan). Bevilgning i 1866. Arbeidet udførtes 1868-1869. Kjørebredden er 6 og 4 alen samt for en liden del 3 og 31Z,2 alen. K E K K K K K K V K - Mc(1ga“cc. § smc11. 1)1scP11ucr. G I.æ11g(1c. t V ..JZJ-Z- -.- tZ..:- .-t .;-A - ; ;-K .-+..-„.- „ýt - “ ; ; .-; - ; -.. J Vä- Z-VÎ-A-ÎV.--.;-;-“.-V:..-:-J Kr. Kr. Kr. î Km. l2 000.oo 9 000.oo 3 000.0o I 3.a I Rute XIX. Higravseidet (Vaagan og Hadsel). Bevi1gning î 1860. “ Arbeidet udførtes l863-186K4. Kjørebredden er 7 aIen. K K K K KËK KKK K KK n K K - Medgaaet. E Staten ] D1striktet. B Længden

 A P   A did Yi Ad K Kr.fl A V A Km.M K A

ð 612.o1 4 412.9“1 I 200.oo 2.a Rute XX. Hadsel præstegaard-Stokmarknes paa Hadseløen og Kvalsø- bogen-Jermestad-Frøskeland-Romsetj)“ov-den paa Langøen. (Hadsel, Sortland og Øksnes.) Bevilgningi 1869, 1877, l880, 1883, l886, 1887 og 1888. Arbeidet udførtes 1869--l87O og l879-l89l. Kjørebred- den er 3.75 m., men med indskrænkninger og udvidelser.