Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/102

Denne siden er ikke korrekturlest


v11( HEHBEn. 89 kun en del af det uuværende, og gaarden Vik har navn efter den bugt, som nu kaldes Vikvaagen. Vik kirke ligger paa fastlandet op for Vikvaagen under 65‘’ 18‘ 40‘‘ n. br. og under lo 26‘ 45“ længde øst for Kristiania. Herredets største længde fra nord til syd er ca. 22 km., og fra øst til vest ca. 5O km. Vik herred omgives af Brønnø, Velflorden og Bindalen her-reder, mod vest grændser Vik herred til havet Af Vik herreds areal, 232.5 km.2, er fastland 216.2 km.2 Antallet af øer i Vik herred er 283, og areaIet af disse øer er 16.3 km.2 Der er foruden disse 283 øer ogsaa 357 boer og skjær. Øer i Vik herred: Km.9 Sandvær . . O.4 Fæøen . . . . O.2 Helbergøen . . O.3 Rørøen . . . O.1 Sømnesøen . . . 0.6 Kraaka .... . O.1 Anklakken, ytre. . . 0.l Kvaløen . . . . 9 G Lyngvær . . O.3 Vaagøen . . O.Ö Vagthusøen . . 0.1 Laagøen . . . . O.2 Horsvær, søndre . . O.2 Sømhovedholmen . . O.2 ’ 269 smaaøer. . . 3.4 16.3 Vik herred bestaar af fastland, øer, øgrupper, holmer og skjær. Heri-edets fastland deles af Ursflorden, og den del af herredet, som ligger vestlig for Ursfjorden, danner en halvø mellem Urs- fjorden og havet. Den paa østsiden af Ursfjorden liggende del af herredet er høit land. Sydlig, paa grændsen mod Bindalen, naar Olderbakken en høide paa 536 m. Andre grændsefje1de mod Bindalen er Dalefleld, 552 m., og Harangsj)eld, 786 m. Nordligere ligger Fuglvasheia, og østlig for dette Fuglvam i et dalføre, der fortsætter til Langvatn, og som har nogen bebygning, græsgroede og skogklædte dalsider.