Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/105

Denne siden er ikke korrekturlest


92 NORDLANDS AMT. Indsjøer. Efter karterne er der 92 indsjøer i Vik herred, med samlet areal 6.2 km.9 - Km.C Hopenvatn . . . 1.0 Vaagsvatn, østre . . O.2 Del af Fuglvatn . . . . 1.2 Malmvatn ...... . O.3 Vand syd for Fuglvatn . . 0.1 Ursvatn ...... . O.2 Sæterfjeldvatn . . 0.1 SkaanVikvatn . . . . O.1 Øianvatn ..... . O.1 Vand vest for Holand . . O.2 Holandsvatn ..... . O.8 Kromvatn ..... . O.2 Del af Langvatn . . . O.3 Del af Sausvatn . . . . O.3 Vand vest for Langvatn . . . O.2 77 smaavande .... . O.9 6.2 De større indsjøer i Vik herred er: Hopen, 2.1 km. langt og O.8 km. bredt. Ve9tre Vaagsvatn, O.6 km. langt og O.3 km. bredt. østre Vaagsvatn, 0.7 km. langt og O.3 km. bredt. Steinsvatn, O.3 km. langt og O.2 km. bredt. Malmvatn, 1.2 km. langt og 0.35 km. bredt. Holand-S-vatn, 1 km. langt og ca. l km. bredt. Sæterfleldvatn, O.6 km. langt og O.3 km. bredt. Skaanvikratn, O.6 km. langt og O.3 km. bredt. Te1Ls“daLs“vatn, O.4 km. langt og O.2 km. bredt. Kromvatn, O.8 km. langt og O.8 km. bredt-. Del af Langvatn, ca. 2.1 km. langt og 0.4 km. bredt. Del af Mevatn, 0.7 km. langt og O.2 km. bredt. Del af Sausvatn, 2.3 km. langt og 0.1 km. bredt. Fuglvatn, 1.9 km. langt og 1.2 km. bredt. IJrsvam, 1.2 km. langt og O.8 km.- bredt. . Del af Strømman, 1.3 km. langt og O.3 km. bredt. Fjorde i Vik herred er tidligere omtalt under afsnittet om havet og fjordene (bind I, pag. 3l6). Fastlandets kystlinje er omtrent 120 km. lang. Havne og ankerp1adse. I Langøsundet eller sundet mellem Kvaløen og Langøen er der havn. Syd1igst i sundet er