Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/109

Denne siden er ikke korrekturlest


96 NORDLANDS AMT. 8 kr. og for gran 7 kr. Middelprisen i 1905 pr. tylvt bygninge- tømmer var fremført ca. 15 kr., dimensionerne var 8-l2 alen, 5-6-toms top. . I herredet er meget snaumark skikket til skogkultur. Fra Langvatn, Mevatn og Sausvatn foregaar flødning af tom- mer til Hølines i Velfjorden herred. Myrer. Fra myren ved Sømnes i nord strækker sig myr- lænde helt ned til Hjelmsetbugten i syd, enkelte steder paa en kort strækning afbrudt af sand. I nord ved Sømnes er myren vanskelig farbar, og det samme er tilfældet med Sformyren og tildels med Grøttemsmyren. Disse lmyrstrækninger kunde vistnok opdyrkes eller indvindes til godt slaatteland. De giver megen og god brændtorv. “ Paa øerne og langs kysten er torv det almindelige brænde- materiale. I Vik herred fanges endel ryper, og endel kobber skydes i skjærgaarden. De fleste arbeidsdygtige mænd drager i januar til Lofotfisket, og tidligere drog alle. Om høsten fiskes sild dels i herredets egne fjorde, dels uden- for herredet, hvor det spørges, at sildefiske foregaar. Laksefiske drives med not. Hjemmefiske foregaar hele aaret rundt, dels til husbehov, dels til Salg hos handelsmændene. Der fiskes mest torsk, sei, brosme og uer. I Ursjjorden paa gaarden SeØem-arkens grund er i et bassin, Joen, udlagt osters. Østers forekommer meget sparsomt. Samlet udbytte af fiskerierne i Vik herred: u 19o3 1904 mot 1906 Kr. Kr. Kr. Kr. Skreifiske . . 14 l0O 6 500 Fedsildfiske .... 262 50O 47 OO0 6 00O Smaasildfiske .... Laks- og sjøørretfiske . Andre fiskerier . . . 25 OO0 14 5O0 13 7O0 21 000 Tilsammen 301 6OO 68 00O 19 7’00 21 O0O Industrielle anlæg. Der er en hermetisk fabrik paa ‘S‘ømnes. Den fra Fuglvam til Langvatn løbende elv driver nogle mindre kværnbrug og et sagbrug. Vik herr“ed havde i 1905 12 landhandlere; de vigtigste handelssteder var Be, Vik og Ve1mesund. -