Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/111

Denne siden er ikke korrekturlest


98 NORDLANDS A1uT. 86l kr., i 1895-99 843 kr., i 1897-]9Ol 98O kr., i 1899 -l903 1125 kr. Efter den officielle statistiks inddeling af de selvstændig be- boede brug havde i det tidligere Brønnø herred 85 brug en matri- kulsky1d indtil O.2O mark, 62 brug fra 0.21 til O.Ö0 mark, 56 brug fra 0.51 til 1 mark, 204 brug fra 1.01 til 3 mark, 45 brug fra 3.01 til 5 mark, 25 brug fra 5.01 til 10 mark, 1 brug mellem 2O og 30 mai-k. Tilsammen 478 brug. Alle opgaver over udsæd og husdyrhold m. m. er fra op- gaverne ved folketællingen i l900. n Vik pr(estegaard, Sømhoved, af skyld 1.50 mark, er indkjøbt til brug for sognepræsten i det fra 1ste april 1901 oprettede Vik præstegjeld, der tidligere var anneks under Brønnø. Gaardens indmark udgjør ca. 4.5 ha. Havnegangen er fælles med 5 andre brug. Til gaarden hører endel skogteige, som imidlertid ikke er af større betydning Eiendommen er antaget at kunne føde en besætning af 1 hest og 4 a 5 kjør samt nogle smaafæ. Matrikulskyld over 5 mark har i det nuværende Vik herred følgende 10 gaarde: Hombornes skrives almindel1g ]-[umbernes, har gammelt navn Hornboranes eller Hornborunes; det indeholder et mandsnavn Hom- bori eller et øgenavn Hornbora. Gaards-nr. 25, bruge-nr. 1, af skyld 5.15 mark, med 3 husmandspladse. Udsæd i 1-900: 1.20 hl. byg. 6.90 hl. havre, 18.5 hl. poteter. 3.7 ar brugt til kaal- rabi. Husdyrhold: 3 heste, l5 storfæ, l4 faar, l svin og 2 høns. Der var l 2-hjulet arbeidskjærre. Frilsfad, gammelt navn Fr-iðleijssfaðir, af mandsnavnet Frið- leifr. Gaards-nr. 26, brugS-nr. 1, af skyld 7.79 mark, har l hus- mandsplads. Udsæd i 1900: 1 bl. rug, 5 hl. byg, 4 bl. havre, 14 hl. poteter; 0.14 ar brugt til kaalrabi. Husdyrhold: 3 heste, l8 storfæ, 8 faar, 1 svin, 5 høns. Der var l 2-hjulet arbeidskjærre. Stein.Sjøen. Sjøen, af s;jör, føies især i Nordland, men ogsaa undertiden længere syd paa kysten, t-il en gaards navn for at betegne dens landingsplads ved sjøen. Gaards-nr. 4O, brugs-nr. 9, af skyld 6.36 mark, har 2 husmandspladse. Steinsjøen meieri har forpagtet et stykke. Udsæd i 1900: 2 hl. havre til grøn- foder, 7.5 hl. poteter. 2 ar brugt til kaalrabi, 12 ar have, deraf 10 ar til kjøkkenhavevækster. Husdyrhold: 3 storfæ, 3 faar og l svin. Ølsaas, gammelt navn ǫlvisáss, sammensat med mandsnavn ǫlvir. Gaards-nr. 42, brugs-nr. 1, af skyld 5.35 mark, med 2 husmandspladse. Udsæd i 1900: 4 hl. byg, 0.30 hl.’blandkorn, 6.5O hl. havre, 18 hl. poteter. 5 ar brugt til kaalrabi. Husdyr- hold: 2 heSte, 13 storfæ, 1l faar og 34 høns. Der var 2 2-hjulede arbeidskjærrer, 1 slaa- og meiemaskine.