Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/112

Denne siden er ikke korrekturlest


VlK HERBED. 99 Knyk, gammelt navn Knjúkr, et brat, rundagtigt fjeld, er samme navn som Nyk i Lofoten og Vesteraalen. Gaards-nr. 45, brugs-nr. 1 og 2, af skyld 7.42 mark. En mindre brugsdel drives for sig. Udsæd i 1900: 3 bl. byg, 1 bl. blandkorn, 6 bl. havre, 14 bl. poteter, 8 kg. græsfrø. 4 ar brugt til turnips og 2 ar til kaal- rabi; 5 ar bave, deraf 2 til kjøkkenbavevækster. Husdyrhold: 2 heste, 1O storfæ, 6 faar, 2 svin, l7 bøns. Der var 3 2-hjulede arbeidskjærrer og 1 slaa- og meiemaskine. Vik, gammelt navn Vik, bar navn efter den bugt, som nu kaldes Vikvaagen. Gaards-nr. 46, brugs-nr. 1, af skyld 6.01 mark. med 5 husmandspladse. Udsæd i 1900: 3.3O bl. byg, 4 bl. havre, 1 bl. bavre til gi-ønfoder, 22.5O bl. poteter, 14 kg. græsfrø. 21 ar brugt til turnips, l ar til kaa1rabi. Husdyrhold: 2 heste, 7 storfæ, 8 faar, 3 svin og 36 bøns. Der var 2 2-hjulede arbeids- kjærrer og 1 slaa- og meiemaskine. Det er denne gaard Vikar, som Snorre nævner i Inges saga, og hvor Sigurd Slembe(legn i l139 dræbte lende1-manden Viljam Skinnare og Thoralde Kjeft (se bind II, pag. 856). Vik-Jarmunden, gaards-nr. 46, brugs-nr. 2, af skyld 3.49 mark, og brugs-nr. 5, af skyld 6.01 mark, tilsammen 9.50 mark, bar 7 husmandspladse. Udsæd i 1900: 5.10 bl. byg, 9.(3O bl. havre, 3 bl. bavre til grønfoder, 33 bl. poteter, 12 kg. græsfrø. 6 ar brugt til tur11ips og 4 ar til kaalrabi. 5 ar have, deraf 3 ar samt andre 5 ar til kjøkkenhavevækster. Husdyrhold: 3 heste, 26 storfæ, 15 faar, 2 svin og 37 høns. 4 2-hjulede arbeids- kjærrer og 1 slaa- og meiemaskine. Grøttem, gammelt navn G)?jötheimr, af gi-j(it, sten, og heimr. Gaards-nr. 58, brugs-nr. 1, af skyld 5.33 mark, har l husmands- plads. Udsæd i 1900: 2 bl. byg, 2 bl. havre, 1.5 bl. bavre til gi-ønfoder, 7.5 bl. poteter. l ar brugt til gulerødder og 2 ar til kaalrabi; 3 ar have. Husdyrhold: 3 beste, l2 storfæ, 6 faar, 2 svin og 7 bøns. Der var 2 2-hjulede arbeidskjærrer og1 slaa- og meiemaskine. “ Grøftem, gaards-nr. 58, brugs-nr. 4, af skyld 7.35 mark, har 2 husmandspladse. “Udsæd i 1900: O.5 bl. rug, “2 bl. byg, 4.20 bl. havre, 19.5 bl. poteter, 4 kg. græsfrø. 14.2 ar brugt til gule- redder, turnips og kaalrabi, 3.5 ar bave. Husdyrhold: 2 beste, 2O storfæ, 17 faar, l svin og 26 høns. Der var 3 2-hjulede arbeidskjærrer, l slaa- og meiemaskine og l saamaskine. SemnWes ligger ved den nordlige ende af Ser-Sømn paa neset mellem leden og Sømnesviken. Der er et gammelt bygdenavn Sømn, maaske oprindelig Søjn, kaldes nu Sømna eller Sør- Sømn og Nord-Sømn, det første betegnende Vik, det andet Brønnø sogn, dog vel kun kyststrøgene af (lem. Sophus Bugge formoder, at Sø.fn er opstaaet af Svetfn. og dette igjen af Sveñfl:, som kunde