Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/113

Denne siden er ikke korrekturlest


100 NORDLANDS AMT. være afledet af sveija, folkesprogets s1:eiva, svinge, dreie, og old- norsk sv?’ja, der bruges om et skibs sving-ning. Sveij’n kunde da betyde «et sted, hvor man lader (fartøiet)“ vende». Strøget kunde være kaldt saa paa grund af sine mange bugter og fjorde. For saavidt passer navnet bedst paa Ser-Sømn, og gaardnavnet Søm- nes kunde ogsaa tale for, at det oprindelig kun har tilhørt dette Gaards-nr. 5O, brugs-nr. 1, af skyld l7.88 mark, og brugs-nr. 2, af skyld 4.92 mark, tilsammen af skyld 22.80 mark, har 12 huSmandSpladse og 4 andre pladse. Udsæd i 1900: 8.50 bl. byg„ 13.60 hl. havre, 3.6 h1. havre til grønfoder, 64.3O hl. poteter. O.6 ar brugt til kaalrabi; 11.3O ar have, deraf 5.5 ar til kjøkken- havevækst(“r. HuSdyrhold: 3 heSte, 72 Storfæ, 30 faar, 2 svin og 58 hønS. Der var 4 2-hjulede arbei(lSkjærrer og 1 slaa- og meiemaskine. 2O gaarde i Vik herre(l har mat“rikulskyld mellem 3 og 5 mark: Fugle-asli, gaards-nr. lO, brugs-nr. 1, af skyld 2.34 mark, med HO)l()8C(, gaards-nr. 12, brugs-nr. 2, af skyld 2.03 mark, tilsam- men af skyld 4.37 mark. Gaards-nr. 27, brugs-nr. l, ](iøsvik, af skyld 3.23 mark, med 3 husmandspladse. Gaards-nr. 27, brugs-nr. 3, ]Oøs(1-ik, af skyld 3.63 mark, med 3 husmandspladse. Gaards-nr. 31, brugs-nr. l, Kvaløen, af skyld 3.09 mark, med 1 husmandsplads. Gaards-nr. 3l. brugs-nr. 4, Kvaløen, af skyld 3.71 mark, med 2 husmandspladse. Gaards-nr. 32, brugs-nr. 2, Kvaløen, af skyld 3.38 mark. Gaards-nr. 36, brugs-nr. 9, Vaag, af skyld 3.45 mark, med 2 husmandspladse. Gaards-nr. 39, brugs-nr. 3, Sande, af skyld 3.98 mark, med 3 husmandspladse. Gaards-nr. 43, brugs-nr. 1, Amundsgjer(lef, af skyld 3.32 mark, med l husmandsplads. Gaards.nr. 44, brugs-nr. 2, Bjøru, skrives almindelig Bjørge, af skyld 3.23 mark. Gaards-nr. 49, brugs-nr. 1, Mardal, af skyld “4.10 mark. Gaards-nr. 55, brugs-nr. 3, Brek, af skyld 3.47 mark, med l husmandsplads. Gaards-nr. 58, brugs-nr. 5 og 8, Grøttem, af skyld 3.79 mark. Gaards-ur 61, brugs-nr. l, Dale, om-e, af skyld 3.00 mark. Gaards-nr. 61, brugs-nr. 3, Dale, øvre, af skyld 3.00 mark. Gaards-nr. 62, brugs-nr. 8, ])ale, nedre, af skyld 3.24 mark. Gaards-nr. 62, brugs-nr. 4, Dale, nedre, af skyld 3.16 mark. Gaards-nr. 63, brugs-nr. l og 2, Arnes, af skyld 4.39 mark. Gaards.nr. 68, brugs-nr. 1 og 2, Dyngeset, af skyld 3.53 mark, med 2 husmandspladse. Gaards-nr. 72, brugs.nr. 1 og 2, Hers- vær, af skyld 3.14 mark, har 2 husmandspladse. Gamle gaardnavne i Vik herred: Olderbakken, af ǫlr, or. Smedvik, af smi()r, haandværker, smed. Graven’ store og lille, af gi-ǫj; grav, naturlig eller kunstig for- dybning. Gaarden ligger i en dyb dalsænkning.