Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/114

Denne siden er ikke korrekturlest


VIK HEBREn. 101 Tomasli, lille, af mandsnavuet Thomas. Brennmarken betyder vel en afbrændt, afsvedet skog. Kraaen. Kr(í, vraa, i stedsnavne brugt om afsidesliggende, noget skjulte steder, hvilket passer til denne gaards beliggenhed. Fuglvasli, efter et vand, Fuglvatn. Hongset, gammelt navn Hǫgrmsetr, af mandsnavnet Hǫgni og setr, bosted. Engesaasen formodes at kunne være Ingjalds(iss, af mands- navnet Ingjaldr. Det maa dog ogsaa kunne forklares af engi, eng. Furunes med SeO“emarke)z, af trænavnene fara og seO“a. Krommen ligger ved Kromvatn under Kromfjeldet. Navnet er maaske beslægtet med krumma, sammenbøiet haand, og krum, kroget i fingrene. Z)IlT’(’I?, gammelt navn Luðr, brugt, som det synes, om en stok, særlig om en udhulet stok i forskjellige anvendelsen-. Som stedsnavn bruges det som andre ord med lignende betydning om fjeldtoppe, og deraf er dets brug som navn paa gaarde og pladse maaske altid at aflede. Remman, af ri-mi eller rim-, en langstrakt forhoining, jordryg eller bjergryg, banke; tildels ogsaa brugt om en skogstrimmel. Skaret, gammelt navn Skarö, skar-. Gaarden ligger ved mun- dingen af et skar. Skaamrik. Skaan- som første led i stedsnavne har sandsynlig ikke overalt samme oprindelse. Gaardnavnet her kommer maaske af skaan, skorpe, et (haardt) lag af gjødsel, oldnorsk -S’k(f)2, eller første led kan være skarn. I)et maatte snarest forstaaes om sølet, (lyndet jordbund. Halsen, gammelt navn Hals, hals. Har vel her hensyn til et eid mellem to vande. Flaaget, af flog, en ubestigelig, styrtbrat klippevæg, bjerg- side, oldnorsk flug. Teisdal. Første led sandsynlig et navn paa elven, der kan have været þeisti. Indermarken forudsætter en anden, ytre gaard Mark. I()øsvik. Det formodes at første led indeholder et med þjöð- sammensat personnavn; snarest kunde man vel tænke paa þjö(lgeirr. Aam;ik er vel Arnav(’k, af mandsnavnet Arni. Hjelmset, gammelt navn Iflalmssetr, mulig af mandsnavnet Ifialmr. Det er dog at mærke, at der lige ved gaarden ligger en isoleret, oventil ganske rund fjeldkoll; det kunde derfor ligge fuldt saa nær i første led at formode hjalmr, brugt som navn paa en høide. Skaaren. Gaarden ligger foran mundingen af et dybt skar. Vermesund er egentlig navnet paa det trange Sll11d mellem