Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/117

Denne siden er ikke korrekturlest


I04 NORDLANDS AMT. Fra stenalderen er fundet ved Vaag en spydspids eller kniv af flint, ved Sømnes en tykuakket flintøks og ved Dyngeset en spydspids med hager, to andre spidser og et ubestemmeligt stykke af skifer med en dyb fure langs den ene kant. Fra den ældre jernalder er fund fra Somnes. I en haug med et stort gravkammer af runde stene, dækket af lange stene, er der fundet en liden sort lerurne, 7 Smaa glasspillebrikker og 6 glasperler. I to af gravkammerets hjørner var stenplader, og paa den ene var den lille urne med glasbrikkerne og paa den anden en større urne, der blev ødelagt Ved Hussaɔ2de er i en haug med muret kammer fundet 2 spydspidser og 6 perler. Af større fund fra den yngre jernalder er i Vik herred et fra Vaag i «KronSkarhaugen» mellem Buviken og Vaagselven. Der blev fundet klinknag1er, et økseblad, en spydspids, et bryne, 2 runde skaaler hvælvede mod hinanden, ubrændte menneskeben og ben af en hund. Ved Sømhoved er i en stor haug med rundt, muret kammer fundet Stykker af et tveegget sværd i skede, jernstykker, deri- blandt kIinknagler, stor pilespids, skjoldbule og bidselring; des- uden snel(lehjul af grønt glas og ubrændte ben. Ved Sømnes i en 1angl1aug er fundet en spydspids, stykker af to lignende, et stort knivblad, to hængselbeslag af jern og stykker af en skjoldbule og et kar. Paa Sand er en bautasten, 2.15 m. høi, ved enden af en langhaug. Tæt ved denne er en haug, hvori oldsager skal være fundne; der er flere grav-hauge paa gaarden. Paa Vaag staar nær to gravhauge af rund form en bauta- sten, 1 m. høi. En anden liggende sten, 2.45 m. lang, 65 cm. bred, kan muligens være af en nedfalden bautasten. Paa gaar- den er flere gravhauge og oldsager fund11e. Et par hundrede meter syd for gaarden Mardal ligger i en 1avning Nen-sïgroven, en næsten 200 m. lang og l0O m. bred, planeret strækning, med jorden opkaStet til vold omkring. I)et benyttes nu som forlystelsessted af ungdommen. Vik kirke, der ligger ca. 1.5 km. øst for Vikvaagen, er en ny, liden trækirke, opført ]876 med 700 siddepladse. Vtka kirZffa er vistnok Vik annekskirkes gamle navn. .4slak Bolt nævner Vika sokn. Ved kgl. resolution af 12te januar l9Ol overgik fra 1ste april 190l Vik, forhen annekS til Brønnø, til eget præstegjeld og ifølge kgl. resolution af 13de juni 19OO til eget herred. I erstatuing for fisketiendo har Vik Sognepræstembede 2O0 kr. og Vik kirke 72() kr, hvortil kommer et tillæg