Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/120

Denne siden er ikke korrekturlest


BRØNNØ I-IERRED. 107 Øer i havet i Brønnø herred: Km.9 Svinøen . . . . O.9 Kje1søen . . . 0.8 Her-øen . . . . 0.2 Buøen .... . 0.3 Strømøen, søndre . . 0.4 Strømøen, nordre . . 0.3 Torghatten . . . . 1 6.8 Hestøen . . . O.5 Kvaløen . . . ’O.4 Tverøen . . . . 0.2 Klubøen ...... 0.2 1 ø vest for Hanøen . 0.2 Stokholmen ..... O.2 I ø nordvest for Kvaløen 0.1 Ormøen ...... O.8 Brakh0lmen ..... 0.3 Helløen . . . 1.7 Brunøen . . . O.:3 Sandøen . . . 0.2 Husøen . . 0.2 Maasøen . . . O.1 Toftøen . . . O.Ö Sauren . . . . 7.4 Torgnes, store . . 2.7 Bm-øen . . . O.8 Flaeøen . . O.3 Storøen . . O.2 Blomsøen. . . 0.2 Langøen ...... 0.3 Husøen ...... O.2 I ø syd for Flaeøen . . 0.2 Risøen ...... 0.2 Lyngøen .... . O.2 Varholmen . . 0.1 Maasøen . . . 0.2 594 smaaøer . . 7.3 ’Hlsammen 46.0 Der er ialt 629 øer og 685 boer og skjær. Brønnø hen-ed ligger paa sydvestsiden af Velfjorden og be staar af fastland med vestenfor liggende større og mindre øer. Herredets fastland grændser i vest til Torgj)orden med Brø)mø