Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/123

Denne siden er ikke korrekturlest


110 NoBm.ANns AnT. Kversteinens øgruppe bestaar af Iave, flade øer og holmer; den høieste, Malmen, er trigonometrisk punkt og hæver sig G m. o. h. Springfloden har taget væk det meste af græsjorden. Geologi. Brønnø herred er bygget af glimmerskifer, til- dels med marmor, af granit og gneis. Skiferen danner et for- holdsvis lidet høit og oftest frugtbart land. Kysten paa fastlandet har som regel to strandlinjer, der kan følges lange strækninger fra sydlig i herredet ved Li1le Reinfjord over gaardene Trælnes, Vedal, Skomo, langs fjeldet Mosakslen og paa Velfjordsiden fra gaarden Lund til Skomovikeu i Velfjorden. De to parallele strandlinjer op for gaarden Lille Reinj)ord sydlig i herredet strækker sig i nordnordøstlig retning omtrent 4 km. langs fjeldsiden. Den øverste ligger i en høide af 134 m., den laveste 119 m. o. h. De sees bedst fra sydskraaningen af HestjÍjeld, grændsefjeld mod Vik. Langs østsiden af Tor-gjjorden eller .RO(Z(lZ-SZ(]‘O)’d8ll fra Trælnes til Skomo er en række strandlinjer i fast fjeld med høide op for Ve(lal 123 m. o. h. Mellem Vedal og Skomo er der et lavere strandlinjetrin 111 m. o. h. “ Rundt toppen af Kuerntin(l(-n ved Skilbotn inderst i Torg- fjorden er der en god strandlinje 121 m. o. h. En strandlinjerække i samme niveau som den rundt Kvern- tinden strækker sig i en halv-kreds fra op for Skomo langs Staklitinden, Salbuhatten, Gaasheifinden, Ramt-inden og Tilremshatten. Strandlinjen paa sydvestsiden af Staklitinden og Salbuhatten sees tydelig fra Kverntinden ved Skomo. Lange Velfjordens sydvestlige side er en strandlinje i fast berg fra Lund til Skomoviken i Velfjorden omkring 10 km. lang; omtrenti samme høide ligger strandlinjerækkerne fra Skomo til Tilremshatten. Langs Torgfjorden eller Rodalsfjorden fra Trælnes ind til Skomo ligger gaardene paa en smal strandflade. Jordsmonnet er her fjæresand og fjæregrus. Skomogaardene ligger paa en sand- flade, som fra fjorden skraaner ganske jevnt op til vel 4O m. o. h. Her er i sandet muslingskaller. Fra strandfladen stiger fjeIdvæggen langs fjorden temmelig Steilt. Langs denne fjel(lvæg løber den omtalte linje fra Træl- 11es til Skomo og herfra fortsætter den i den sydvestlige side af fjeldene til henimod Mosak.s-len i en høide af 121--123 m. o. b. I Brønnø ligger de fleste gaarde paa gammel fjæresand. Sydligst i bygden ved foden af Torghatten er strandvolde. Paa østsiden ligger en a-f disse 25 m. o. h. og paa sydvestsiden en i 27 m.s høide.