Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/124

Denne siden er ikke korrekturlest


BRØNNØ HERfiED. 1l I Ved Skomogaardene ligger, som nævnt, en stor terrasse 42 m. o. h. Her er i sandet, omkring 40 m. o. h., fundet 5 arter muslingskaller, arter, som er almindelige i fjæren her nu. Huler er tidligere omtalt (bind I, pag. 200). Herredets vasdrag er tidligere omtalt (bind I, pag. Elvene er i det hele smaa; bækken fra Krokneshesten, Krok- aaen, Storaaen og afløbene fra nogle vande er de største. I Brønnø herred er der efter karterne 103 indsjøer; de er oftest smaa: km.9 Hornsvatn . . O.2 Movatn . . . 1.0 Tilremvatn . . . . . O.2 1OO smaavande . ..... 1.1 Tilsammen 2.5 Indsjøer i Brønnø herred er: Hornsvatn, 1.0 km. langt og 0.4 km. bredt. Movatn, 2.7 km. langt og 0.6 km. bredt. Movatn skal have en dybde af 34 favne. Tilremvatn, 0.8 km. langt og O.2 km. bredt. Sylte”ren(jern, 0.15 km. langt og O.1 km. bredt. Storb‘e16ern, 0.15 km. langt og O.1 km. bredt. SæterliØern, nordre, 0.25 km. langt og O.1 km. bredt. SæterliOern, søndre, O.3 km. langt og O.2 km. bredt. Tjern øst for Kverngroen, O.3 km. langt og 0.15 km. bredt. Tjern øst for Kraakneshesten, 0.25 km. langt og O.15 km. bredt. Vasbotnet, 0.6 km. langt og O.3 km. bredt. Paa Torgøen: Tetøvatn, 0.6 km. langt og O.1 km. bredt. Yttervatn, 0.4 km. langt og O.15 km. bredt. Storvatn, 0.6 km. langt og 0.3-km. bredt. Fjorde og havne i Brønnø herred er før omtalte i afsnittet om havet og fjordene (bind I, pag. 316). Havne og ankerpladse. I Brønnøsund kan ankres gjen- nem hele sundet paa 6, S--11 m. vand og temmelig ham-d sandbund; sundet er imidlertid meget smalt, saa det er vanskeligt at komme under seil igjen. Derfor er det bedst at ankre under Buholmen (den nordligste holme i sundet), helst paa den ytre (venstre) side. Der er sandbund og 8-9 m.s dybde. I sundet løber stærk strøm med flod og fjære; letter man auker i stille