Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/126

Denne siden er ikke korrekturlest


BRØNNØ HERBED. 113 Ager og eng. . ....... 8.4 km.2 Skog ........... . 20.0 » Udmark, snaufjeld, indsjøer o.i s. v.. .... 122.0 »

-

. Tilsammen 1 5O.4 km .9 Agerbruget er gaaet noget fremad. Der er dyrket en del nyland, og grøftningsarbeider er foretaget af tidligere opdyrket ager og eng. “ Der dyrkes byg, havre og poteter, og de bliver som regel modne. Af rug saaes ikke meget. Hvede har været forsøgt paa Torget og er enkelte aar bleven moden. Poteter dyr-kes overalt og giver ganske god fold, omtrent 6.5. I Brønnø dyrkes korn indtil l mil op fra kysten, og der dyrkes mere havre end byg. Udsæd og avl pr. maal samt foldighed i Brønnø: Udsæd. - Avl. Foldighed. Byg . . så 1. 210 1. 6 Havre . . 5O » 25O » 5 Græsfrø . . . 1.25 kg. l Udsæd og det til have anvendte areal i Brønnø og Vik i l900: “ Rug . . 1 hl. Byg . . . 163 » Havre . . . 358 » Blandkorn . .... l7 » Ialt kornsæd 539 hl. Erter . 7 hl. Vikker .... . 1 » Poteter ..... . 1516 » Havre til grønfoder ..... 71 ɔ Til andre rodfrugter end poteter anvendtes 85 ar. Areal af have var 21O a-r, hvoraf 71 ar anvendtes til kjøkkenhave- vækster. Der var 2O0 frugttræer i herredet, 1 slaa- og meiemaskine, 1 firhjulet og 2-spændt arbeidsvogn og 147 tohjulede. Det er kun paa faa gaarde, som Hr-e Torget, paa Kvaløen og i Brennøsundet, at der er haver. I Bkrønnø herred er der megen jord, som med fordel kunde opdyrkes, mest myr. 8 - Nordlands amt. I1I.