Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/136

Denne siden er ikke korrekturlest


BRøNNØ HERREn. 123

har 2 husmandspladse. Udsæd i 1900: 1 hl. byg, 5 hl. bland- korn, 4 hl. havre, 4 bl. erter, 2 hl. havre til grønfoder og 2O hl. poteter. Husdyrhold: 2 heste, 14 storfæ, 15 faar, l svin og 26 høns. Fl 2-hj11lede arbeidskjærrer. Torget, indre, gaards-nr. 90, brugs-nr. 3, af skyld 9.21 mark, har 2 husmandspladse. Udsæd i 1900: 3 hl. byg, 0.5 hl. bland- korn, 5 hl. havre, 21 hl. poteter; 4 ar brugt til kaalrabi og 4 ar kjøkkenhave. Husdyrhold: 2 heste, l3 storfæ, 13 faar, 1 svin og 12 høns. 3 2-hjulede arbeidskjærrer. To-rget, ytre, gaards-nr. 91, brugs-nr. 1, af skyld 7.04 mark. Udsæd i 1900: l.5 hl. byg, l hl. havre og 7 hl. poteter. Hus- dyrhold: 2 heste, 6 stor-fæ, 6 faar og 13 høns. 2 2-hjulede ar- beidskjærrer. Torget, ytre, gaards-nr. 91, brugs-nr. 2, af skyld -7.12 mark, har 5 husmandspladse. Udsæd i 1900: O.50 hl. rug, 3 hl. byg, 4.50 hl. havre og 21 hl. poteter. Husdyrhold: l hest, 21 storfæ, 24 faar, l svin og l6 høns. 2 2-hjulede arbeidskjærrer. Tidligere havde Torget indi-e, en skyld af 6 vog i 3 brug og Torget, ytrP, 4 vog i 2 brug, den første havde l0 og den anden 5 pladse. Torgar er en historisk bekjendt gaard. I kong Harald Haar- fagres tid boede her mægtige mænd, blandt andre Thorolv Ki-eldulvs- sen (amtets historie, bind lI, pag. 8lO ff.). Viljam af Torgar faldt i slaget ved Fimreite 1184. Gaarden omtales i kong Haakon Haakonssøns saga, idet hertug Skules mæn(l, Paal Fot og Sigurd Parten, i l239 plyndrede gaarden Torgar for en mand, som hed Ingjald, tog en skude fra ham og saarede ham. En anden Vil- jam af Torgar nævnes i Haakon Haakonssøns saga sammen med Thore Mjobeim som høvedsmand paa Skule jarls skibe. Viljam blev dræbt af birkebeinerne i Nidaros under en strid mellem disse og varbelgerne. Han vilde .ikke have grid, fordi haanden allerede var hugget af ham. Senere nævnes atter en ridder Vil- jam i Tor-gar, der under Erik Magnussen i l292 var gesandt i Skotland; han levede i 13Ol. I det 16de eller l7de aarhundrede var Torget i Gyntersber- gernes og Benkestokkernes eie og blev derefter Staten tilhørende Aksel Gyntersberg, der var gift med Kristine Benkestok, havde med hende 6 døtre, hvoraf den ene blev gift med Magnus Hei- nessøn (se bind II, pag. 9l1). I slutningen af det 17de aarhundrede eiedes Indre Torget af lagmanden i Skien, Gjert Lange, fra hvem den efter 170O kom til lagmand i Nordlandene, Peter Angell, der eiede meget jordegods, samt fra ham i 1734 til sønnen -Peter Broeh Angell, efter hvem amtmand H. Hagerup fik den i 1755; han boede der til 1768.